Heemtuin

    HeemtuinAchter op het tuinpark ligt onze heemtuin. ‘Vroeger, heel lang geleden,’ was er een aantal mensen op het park die een grote interesse hadden voor wat er van oorsprong groeit en bloeit in Nederland. Zij signaleerden dat deze oorspronkelijke natuur in rap tempo aan het verdwijnen was. Zij hebben de heemtuin aangelegd. 

Verschillende habitats

De stenen stapelmuur, opgehoogd met duinzand, vormt de basis voor de natuurlijke bloemenweide. Verlagingen van de bodem voor de inheemse planten die van natte voeten houden. Ieder stuk van de heemtuin is aangelegd om een eigen habitat te vormen voor inheemse planten, en daarmee voor insecten en vogels.

Informatiebord

Bij de oostingang van de heemtuin staat een informatiebord. Hier worden in het voorjaar en de zomer planten getoond die op onze heemtuin bloeien. Wil je meer kennis van inheemse planten? Kijk dan eens op de site van Flora van Nederland. Of op NL bloeit. Voor het determineren van planten heb je tegenwoordig allerlei handige apps. Bijvoorbeeld de app pl@ntnet. Of download ObsIdentify van de IVN (Instituut voor Natuureducatie)! Daar kun je naast planten ook torretjes, vlinders en andere insecten mee determineren.

Fauna

In de heemtuin vind je verder een uilenkast, bijenhotels, een vleermuiskast, een ringslanghoop, alles om het dierenleven te veraangenamen.

Onderhoud

Voor het onderhoud is er een kleine groep van tuinders die tijdens het Algemeen Werk altijd de heemtuin ingaan. De reden dat dit een apart groepje mensen is, is dat het wel handig is om enige kennis van de gewenste en ongewenste soorten te hebben als je daar gaat wieden. En van welke werkzaamheden in welk jaargetijde nodig zijn.

Bezoek de heemtuin in verschillende jaargetijden, neem plaats op één van de bankjes, en geniet van de rust en van wat ons land aan planten te bieden heeft.

 

Compostbakken Algemeen Groen

Op ons tuinpark bevinden zich verschillende compostbakken voor groenafval uit het algemeen groen:

 • Links voor de ingang van het park
 • Achter het materialenhuis
 • Op de heemtuin
 • In de Vogelbosdriehoek

Deze compostbakken zijn alleen voor het verwerken van groenafval tijdens het Algemeen Werk. Dus géén groenafval uit eigen tuin! Ook de (Takkenril in) Buitensingel (die 700 meter groenstrook die het zuidelijk deel van ons park omringt) is geen stortplaats voor eigen groenafval.

 • In sommige bakken staan borden waarop staat aangegeven in welke bak het verse groenafval gestort moet worden
 • Takken moeten worden klein geknipt tot 10 cm en geen grote wortelkluiten in de compostbak. Dit vergaat te langzaam en maakt het omzetten van de compostbakken zwaar werk
 • De compostbakken worden 1 a 2 keer per jaar ‘omgezet’: dat wil zeggen dat de half verteerde compost uit de ene bak van boven af wordt overgeheveld naar een lege bak om verdere compostering te bevorderen
 • De compost die voldoende ‘klaar’ is voor hergebruik, wordt op aangeven van de tuincommissie aangebracht op delen van het park waar ophoging nodig is.
 • Wanneer je in een bak het bordje ‘te gebruiken voor ophogen’ ziet staan, mag je deze compost gebruiken voor het ophogen van delen in je eigen tuin. NB: dit is geen aarde, je zult nog halfvergane delen en kleine takjes in deze compost aantreffen.

 

 

Compostbakken op eigen tuin

Compostbakken op de eigen tuin

Wij adviseren alle leden om het groenafval zo veel mogelijk te verwerken op eigen tuin.

 • Voor takken kun je een takkenwal aanleggen op eigen tuin. Deze mag niet achter de heg langs het pad. Wel langs de grens met de buren, op 50 cm van deze grens. Je kunt in overleg met de buren ook een gezamenlijke takkenwal aanleggen op de grens. Sla dikkere takken verticaal in de grond als kering van de takkenwal. Een takkenwal biedt een schuilplek voor kleinere dieren op de tuin.
 • Overig groenafval kun je zelf composteren in één of meerdere compostbakken of -hopen. Deze mogen niet aan de kant van het pad gezet worden/niet zichtbaar zijn vanaf het pad. Composthopen kun je markeren door een rand te maken van horizontale planken.
  Belangrijk: Maak een compostbak niet te klein en pas per laag wisselend materiaal toe. Een compostbak heeft een zeker formaat/volume nodig om warm genoeg te kunnen worden. Meer informatie voor een goede werking van compostbakken kun je voldoende vinden op internet.