Winterbewoning

Aanvraag Winterbewoning 2023-2024: vóór maandag 18 september 2023

Verdere Informatie en Aanvraagformulier in het besloten deel van deze website.

 


 

Tekst Nieuwsbrief (september 2023)

Het bestuur juicht ook komende winter weer winterbewoning toe. Dit is alleen mogelijk als ten minste drie tuinleden zich aanmelden via bijgaand formulier. Mail de volledig ingevulde aanmelding naar bestuur@tuinparkeigenhof.nl of stop een getekend formulier (2 pagina’s) in de grijze brievenbus van het bestuur. Doe dit vóór maandag 18 september aanstaande.

De bond stelt een aantal eisen aan de potentiële winterbewoners (zie bijlage ‘voorwaarden dispensatieregeling winterbewoning’) en controleert hier streng op. Meld je dus alleen aan als je voor winterbewoning in aanmerking komt.

Meer: Nieuwsbrief september 2023 (Bestuursmededelingen - Nieuwsbrieven)