BouwReglementen

Bouwen en toestemming

Huisje, Schuur en Kas

Water

 

BouwReglementen

Lees eerst de Bouwreglementen van de Bond.

Het boekje is te verkrijgen bij 't Bestuur.

Bouwreglementen rechtstreeks downloaden.

 


 

Ons Huishoudelijke Reglement kent ook nog een aanvulling daarop:

Huishoudelijk Reglement
Artikel 19
Reglement bouwvoorschriften
19-a Een tuinhuis moet zo gebouwd worden dat minstens één punt van de omtrek van het bebouwde oppervlak de lijn raakt die op 3,50 m van de waterlijn van de aangrenzende sloot ligt. De tuinen 71, 83 en 85 vallen buiten deze regel. Op deze tuinen moet het tuinhuis in overleg met de bouwcommissie op de meest gunstige plek worden gebouwd.

 


Bouwen en toestemming

Voor de meeste dingen die u op uw tuin wilt bouwen is volgens de Bondsreglementen of volgens het Reglement van Eigen Hof  toestemming van het Bondsbestuur of van het Afdelingsbestuur nodig. Dat geldt niet alleen voor een huisje, maar ook bijvoorbeeld voor een pergola.

De meeste zaken die u moet weten staan in de Bondsbouwreglementen.

 

 


Huisje, Schuur en Kas

Zie ook de aanvullende bepaling in art.19 van het Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof hierboven onder Bouwreglementen.

Voor huisje, schuur en kas moet je een bouwtekening en situatieschets (laten) maken op speciaal A3-papier dat verkrijgbaar is bij de bouwcommissie en het bestuur van Eigen Hof. De tekening lever je in bij de bouwcommissie van Eigen Hof. Na goedkeuring door de bouwcommissie van Eigen Hof wordt de tekening doorgestuurd naar de Bondsbouwcommissie. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hoort u dit van de bouwcommissie van Eigen Hof. U krijgt dan uw tekening terug tegen betaling van € 3,00 administratiekosten.

U mag niet met bouwen of aanleggen beginnen vóór goedkeuring is verleend!

 


Water

Voor water gerelateerde zaken (sloot, grondwater, tapwater, afvalwater, tank en putten), zie Water