Bouwen en toestemming

Bouwvergunning

Sloot en Beschoeiing / Grondkering

Septictank en Infiltratieputten

 

Bouwen en toestemming

Voor de meeste dingen die u op uw tuin wilt bouwen is volgens de Bondsreglementen of volgens het Reglement van Eigen Hof  toestemming van het Bondsbestuur of van het Afdelingsbestuur nodig.

De meeste zaken die u moet weten staan in de Bondsbouwreglementen.

Er is een kleine aanvulling hierop, speciaal voor Eigen Hof. U kunt die vinden in het Huishoudelijk Reglement. 

 


Bouwvergunning

Zie ook de aanvullende bepaling in art.19 van het Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof .

Voor de meeste bouwsels op een tuin moet eerst een bouwvergunning worden aangevraagd. Dat geldt niet alleen voor een huisje, maar ook bijvoorbeeld voor een pergola. De bouwcommissie en het bestuur van Eigen Hof hebben voor u een formulier op A3 formaat, waarop u een bouwtekening en situatieschets moet maken. De tekening stopt u in de brievenbus van de bouwcommssie van Eigen Hof of mailt deze. Na goedkeuring van de bouwcommissie van Eigen Hof stuurt de Bouwcommissie de tekening naar de Bondsbouwcommissie. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hoort u dit van de bouwcommissie van Eigen Hof. U krijgt dan uw tekening terug tegen betaling van € 3,00 administratiekosten.

U mag niet met bouwen of aanleggen beginnen vóór goedkeuring is verleend!

 


Sloot en Beschoeiing / Grondkering

..

 Richtlijnen bouw / renovatie van de Beschoeiing/ / Grondkering

Dezelfde tekst in .pdf

 

 

 


Septictank en Infiltratieputten

..

De in de titel genoemde "Infiltratieputten" geschrijven precies wat ze doen: Ze infiltreren afvalwater de grond in.
Echter zal er meestal gesproken worden van "Stapelput", "Zinkput", "Overloopput", "Grijswaterput".

Zolang er nog geen rioolvoorziening is benutten we de potentie van de natuur om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, een proces waarbij jouw afval water infiltreert in de grond van jouw tuin. (Rechtstreeks lozen op de sloot is verboden.)
Bij dit proces heb je veel zelf in de hand als het gaat om de veiligheid en de bevordering.

Een paar trefwoorden alvast: Oppervlaktevergroting, Standtijdverlenging, Buffer en "duwen"..

Oppervlakvergroting:
Goede bacteriën (die vuil afbreken) hechten zich graag aan een oppervlak. Je doet er dus goed aan om aan oppervlakvergroting te doen in de putten/tanks.

Standtijdverlenging:
Om bacteriën de tijd te geven om af te breken is het zaak 't nieuwe inkomende afvalwater zolang mogelijk in de putten te houden en te voorkomen dat afvalwater een korte weg vind van ingang naar uitgang.
Standtijdverlenging kan je verkrijgen door hindernissen in de stroming (binnenin de put/tank) en door volume vergroting.

 

Meer info en voorbeelden volgen..