Reglementen, bouwvoorschriften etc

Statuten en reglementen

Later meer ..

Huishoudelijke Reglement Pdf van de afdeling Eigen Hof van de Bond van Volkstuinders.

Klik hieronder en u vindt alle te downloaden reglementen en formulieren van de Bond.