Reglementen, bouwvoorschriften etc

De Bond van Volkstuinders Amsterdam (onze vereniging) heeft Statuten en Reglementen EN de afdeling Tuinpark Eigen Hof heeft z'n eigen aanvullende Huishoudelijk Reglement. Al deze Reglemten gelden voor u als lid van de vereniging en als tuinder op Eigen Hof.

 


 

Reglementen en Richtlijnen op Tuinpark Eigen Hof:

 

   

 


 

Reglementen v.d. Vereniging, de Bond van Volkstuinders

 

Klik hieronder voor de pagina met de te downloaden reglementen op de website van onze vereniging de Bond van Volkstuinders.

.. of rechtstreeks de originele 62 pagina's tellende Reglementen (.pdf) downloaden

       Statuten Reglementen Compleet(Dit is één boekwerk met de Statuten en de 5 Reglementen)

Reglementen kunnen altijd beter.
Zelf meedenken over amendementen.

 

 

Bouwvoorschriften

Rechtstreeks de Bouwvoorschriften van de Bond (.pdf) downloaden.

Meer over bouwen, zie Info-Leden → Bouwen