Vereniging en Afdeling

Tuinpark Eigen Hof is een afdeling van die ene vereniging "de Bond van Volkstuinders Amsterdam".

Je bent dus lid van de De Bond van Volkstuiners Amsterdam.
Je resorteert (verblijft) op Eigen Hof.

Een afdeling heeft echter een eigen bestuur en Ledenvergaderingen, dus In de praktijk zal je Eigen Hof vooral als jouw "vereniging" ervaren.
Wat officiëel de (voorjaars- en najaars-) Afdelingsvergadering heet, noemen wij gewoon "Algemene Ledenvergadering" (ALV).

...