Voorkom Overlast

Grens en buren

Generatoren en verbrandingsmotoren

Ratten en ander ongedierte

Eikenprocessierups

Houtkachel

 

Voorkom Overlast

.. tekst ..

 


 

 


Grens en buren

Geef liefst prioriteit aan de grensen van je tuin:

Veel conflicten ontstaan omtrent de tuingrens met de buren. Voorkom dit door bij liefst elk bezoek aan je tuin, maar vooral als je een tijdje bent weggeweest, even een rondje te lopen langs de grensen en prioriteit te geven aan het onderhoud van de tuingrens.

De natuur is altijd in beweging. Bomen, struiken en planten zijn altijd aan het groeien.

Het belangrijkste is natuurlijk dat je in gesprek blijft met je buren. Wat voor de één geen probleem is, kan de ander als overlast ervaren. Probeer misverstanden vóór te zijn.

 


Generatoren en verbrandingsmotoren

Het staat duidelijk in de reglementen van de bond en ook nog eens in onze eigen reglementen:

Het is verboden in het seizoen verbrandingsmotoren te gebruiken! Dus generatoren en motorzagen mogen in het seizoen niet gebruikt worden.

Iedereen die merkt dat deze regel wordt overtreden, wordt verzocht de overtreder hierop aan te spreken. Bestuursleden zijn niet altijd aanwezig om dit soort zaken te regelen, terwijl zij ook niet de hele tijd als politieagent willen optreden als zij op de tuin zijn.

 


Ratten en ander ongedierte

Aandacht voor rattenoverlast  

Met al die slootjes, verstopplekken en heerlijke hapjes zoals jonge eendenkuikens, is Eigen Hof een fijne, natuurlijke woonplek voor ratten. Wanneer ratten te dicht op de mens zitten, kunnen ze echter voor overlast zorgen. Denk aan het overbrengen van ziekten en het verspreiden van vlooien, teken en mijten. Dus het is van belang om ze ook weer niet té dicht in de buurt te hebben.

Voorkomen:

 • gooi geen voedselresten op de composthoop of in de tuin; vooral niet gekookt eten;
 • laat geen vuilniszak buiten staan maar gebruik een af te sluiten vuilnisemmer;
 • laat geen eten staan, ook geen vuile vaat;
 • bewaar alle etenswaren, maar ook zaden e.d. in afgesloten verpakkingen die niet aangevreten kunnen worden;
 • zet geen vogelvoer op de grond;
 • zorg dat je huisje niet toegankelijk is voor ratten, stop gaten dicht en maak ventilatiekanalen ontoegankelijk;
 • desgewenst ook nog actief ingegrepen worden door een rattenval aan te schaffen bij de Inkoop; 

Bovenstaande maatregelen voorkomen ook dat muizen en mieren uw huisje als gaarkeuken gaan zien.

Let wel: Het is zeker niet de ambitie om ons tuinpark ‘rattenvrij’ te maken. Als tuinder zul je moeten accepteren dat we samenleven op ons tuinpark.

 


Eikenprocessierups

Ons tuinpark is rijk aan Eiken en dus, helaas, wordt ons park ook al enkele jaren bezocht door de eikenprocessierups.

Je herkent een nest van de eikenprocessierups in het beginstadium aan een klein web met allemaal zwarte stipjes er in. Meestal bevindt deze zich in een oksel van een tak naar de stam. Maar het nest kan ook op de stam zitten of aan een grote tak. NB nestjes van de spinselmot lijken hier erg op! De eikenprocessierups komt echter alleen op de eik voor. De spinselmot juist vaak op andere plantsoorten.

De GGD huurt onderaannemers in die ieder jaar de parken af gaan om de eiken te inspecteren op nesten. Op sommige eiken op ons park zitten nog punaises van eerdere inspectierondes.

Bestrijding:

 • Ga niet zelf aan de slag; nesten worden weggehaald door een aannemer van de gemeente.
 • Nesten in het algemeen groen of in een boom op eigen tuin langs het pad, graag doorgeven aan de tuincommissie tuincommissie@tuinparkeigenhof.nl
 • Nesten dieper op de eigen tuin kun je doorgeven aan de gemeente. Ga naar de website van de gemeente Amsterdam. Vul bij het zoekveld ‘eikenprocessierups’ in, en klik op de meldknop.
 • NB laat de gemeente weten dat het park NIET toegankelijk is voor een grote zuigwagen. 

 

 


Houtkachel

Beste leden,

Meerdere tuinders van Eigen Hof zijn in het bezit van een houtkachel.
Daar hebben velen plezier van maar helaas ook enkele soms overlast.
Het is niet verboden om houtkachels te gebruiken en als bestuur willen we dat vooralsnog ook niet.
Wat we wel willen is dat men daar geen hinder van ondervindt en dat hout stoken volgens de gebruikelijke en daarvoor geldende regels geschied.
Om misverstanden te voorkomen volgen hieronder de regels die gelden voor het stoken.

RIVM Stookalert
Het kan gebeuren dat het RIVM een Stookalert afgeeft voor onze provincie. In dat geval roept het RIVM op om niet te stoken.
Je kan je ook aanmelden voor het Stookalert. Je krijgt dan per e-mail bericht wanneer er een Stookalert geldt.

Kachelmateriaal
- de kachel dient zonder defecten te zijn
- de infrastructuur moet in orde zijn: dubbelwandige pijp door het dak, vonkenvanger op schoorsteen
- veeg jaarlijks de schoorsteen
- gebruik GEEN regenkap. Deze zorgt voor slechte afvoer en meer verspreiding van de rook in de directe omgeving
- een open kachel (zonder deur) geldt als een open haard. Deze zijn verboden (open vuur).

Brandmateriaal
- verbrand alleen onbehandeld hout (geen geverfd- gelakt hout, geen parket o.i.d.)
- stook alleen droog hout
- verbrand geen afval (dit is in Nederland verboden)
- stook geen kolen in een houtkachel (ongeschikt)

Stoken
- stook alleen bij de juiste atmosferische omstandigheden. Dus niet bij windstil weer en mist!
- voorkom onvolledige verbranding. Dit is stoken waarbij te weinig zuurstof bij de verbranding aanwezig is. Hierdoor komen meer rook- en afvalstoffen vrij.
- Houd rekening met uw buren.

Namens het bestuur