Opzegging en verkoop

De procedure bij opzegging en overname.

Wilt u de huur van uw tuin opzeggen?

De opzegging van de huur van uw tuin en de verkoop van uw huisje lopen via het bestuur. 

U vraagt een opzegformulier aan bij het bestuur of u download dit hier .
Het liefst ontvangt het bestuur het opzegformulier gescand per e-mail bestuur@tuinparkeigenhof.nl

De opzegging is bindend, dus is het formulier eenmaal ingevuld en ondertekend bij het bestuur ontvangen, dan kunt u niet meer terug. 

U ontvangt daarna bericht over de taxatiedatum. Op die datum komen de bouw-, waterstaat- en tuincommissie taxeren en moet er iemand op uw tuin aanwezig zijn om toelichting te geven en om uw huisje aan de binnenkant te laten zien. U moet dan ook alles in het zicht hebben, zoals septic tanks en eventueel de fundering van uw huisje. U kunt de toelichting op de taxatie hier downloaden.

U ontvangt per post het ingevulde taxatieformulier met de toelichting. U ondertekent dit formulier voor akkoord en stuurt het terug naar het bestuur, liefst per e-mail, of stopt het in de bestuursbrievenbus.

Uiterlijk een week voor de eerstvolgende bestuurszitting komt de aankondiging van uw tuin in de vitrine(s) te hangen, zowel voor kandidaten van de lijst voor interne overname als voor kandidaten op de gewone wachtlijst van Eigen Hof.

Dan volgt de bestuurszitting, Misschien overbodig te melden dat de bestuurszitting altijd de tweede zaterdag van de maand is, van 13.30 - 14.30 uur, ook buiten het seizoen.
Verkoper moet die dag vanaf 11.00 op de tuin zijn om belangstellenden informatie te kunnen geven. Om 14.30 uur gaat u naar het bestuurskantoor om nadere afspraken te maken, de rekening in te zien en om een verkoopcontract tussen koper en verkoper te ondertekenen.  
Verkoper ontvangt pas na ondertekening van dit contract van Eigen Hof het verkoopbedrag. 

De overdracht is een maand later, mits Eigen Hof het bedrag van de rekening ontvangen heeft. Verkoper hoeft hierbij niet aanwezig te zijn, mits hij het koopcontract ondertekend heeft. 
Koper neemt een recent exemplaar van inschrijving in de gemeentelijke administratie (GBA) mee.

Bij de overdracht ondertekent koper verschillende formulieren, zoals taxatieformulier, sleutelformulier en een tuinregistratieformulier. Koper ontvangt dat formulier ingevuld bij de overdracht ter ondertekening.

Verkoper levert in de maand voorafgaand aan de overdracht de heksleutels in en de sleutels van het huisje. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden tussen koper en verkoper, of verkoper stopt de sleutels in de bestuursbrievenbus.

Verkoper is in die tussenliggende maand (of een deel ervan) nog wel tuinlid, dus u moet gewoon nog de beurten voor het  Algemeen Werk blijven doen en pad en haag onderhouden. Het kan zijn dat verkoper nog werk moet verrichten dat voortkomt uit de taxatie. Daarover wordt dan een aparte mail gestuurd.

Als er geen nieuwe huurder voor uw tuin is, herhaalt de procedure zich de maand erop en loopt die verplichting voor het AW etc. natuurlijk gewoon door, net zolang tot er een nieuwe huurder is.