Organisatie - Intro

Hier vind je alle officiële zaken, alle vastliggende zaken, zoals de reglementen, de formulieren.
De éénmalige zaken, zoals inschrijving, opzegging/verkoop.

In geval het gaat om stukken en formulieren waar namen en contactgegevens opstaan wordt er verwezen naar het beslotendeel, waarna je moet inloggen.

Direct naar 't besloten deel:

 

Verder vind je hier ook informatie over de structuur van onze afdeling, ons Tuinpark Eigen Hof, 

Zie "info Leden" voor de meer reguliere terugkerende zaken zo door 't jaar heen,