Procedure inschrijving Wachtlijst Eigen Hof

 

Vereniging & Afdeling:
Tuinpark Eigen Hof is een afdeling van die ene vereniging "de Bond van Volkstuinders Amsterdam".
Voordat u een tuin kunt huren en het huisje erop kunt kopen bij de afdeling Eigen Hof, moet u zich EERST aanmelden als aspirant-lid bij de vereniging.

NB: Zorg dat u eerst in bezit bent van uw aspirantenpas of -brief van de Bond

Daarna:
Heeft u dat (al) gedaan, dan komt u op een 2e zaterdag v.d. maand persoonlijk langs om u te laten inschrijven voor de wachtlijst van Eigen Hof.
Plaats en tijd:
tussen 13.30 uur en 14.30 uur in het bestuurskantoor bij de ingang van ons tuinpark.

Inschrijfformulier Wachtlijst Eigen Hof:
Klik hieronder voor 't direct downloaden van het Inschrijfformulier.

 

De eerste keer:
Meenemen:

  • Aspirantenpas of -brief van de Bond
  • Inschrijfformulier Wachtlijst Eigen Hof (ingevuld)
  • identiteitsbewijs 
  • 20 euro contact inschrijfgeld

 

LET OP: U moet nog een tweede keer komen voor uw definitieve Rangnummer toewijzing.

De tweede keer:
Rangnummer halen:
De maand na uw aanmelding (of later) dient u weer op de bestuurszitting (2e zaterdag, vanaf 13:30) te komen en krijgt u een rangnummer op de wachtlijst als er geen bezwaren zijn ingebracht,  Dit rangnummer correspondeert met de datum van inschrijving en de volgorde van binnenkomst. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien bezwaren zijn ingebracht of wanneer er andere zwaarwegende redenen zijn, inschrijving op de wachtlijst te weigeren. Uiteraard vemeemt u daarvan de reden en kunt u uw inschrijfgeld retour ontvangen.

 


 

Reglementen

De Reglementen van onze vereniging de Bond van Volkstuinders Amsterdam
EN
de Huishoudelijke Reglementen van de afdeling Tuinpark Eigen Hof,
zie: Reglementen

 


 

Bond van Volkstuinders website

12_bvv