Auto's op het terrein

Om overlast voor tuinders en schade aan de paden te vermijden, is het volgens de reglementen van de bond absoluut niet toegestaan met auto’s of ander gemotoriseerde voertuigen op het tuinpark te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur iemand ontheffing verlenen van dit verbod. Een glasauto mag wel zonder toestemming van het bestuur het terrein op. 

Het steeds vaker voor dat tuinders op ons complex ontheffing vragen aan het bestuur. Het bestuur maakt dan telkens een individuele afweging of deze ontheffing verleend wordt. Dat lijkt helder, maar het levert in de praktijk nogal eens wat problemen op. Door miscommunicatie is het de laatste maanden een aantal keren fout gegaan: ‘men dacht toestemming te hebben of men had het toch overlegd met ….. enz.’

Het bestuur heeft daarom besloten de procedure te stroomlijnen: er is een autoformulier Pdf ontwikkeld dat bij het bestuur op een bestuurszitting verkregen kan worden of via de website gedownload. Dit formulier moet volledig ingevuld en getekend weer bij het bestuur worden ingeleverd. De aanvrager krijgt het formulier ondertekend door een bestuurslid terug.

Als de toestemming is verleend, kan de aanvrager op de aangevraagde datum gedurende de aangevraagde tijd met een auto het terrein op. Dit formulier moet dan aan iemand die over de sleutel van het grote hek beschikt (een bestuurslid of de voorzitter van een commissie) getoond worden om daadwerkelijk toegelaten te worden. ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING GEEN TOEGANG DUS!

Ontheffing wordt verleend als er echt geen andere mogelijkheid is de spullen van buiten naar de tuin te vervoeren. In principe moeten goederen buiten het park overgeladen worden op een handkar. Als de goederen te omvangrijk of te zwaar zijn (bv een huisje), kan met een chauffeur van de tractor afgesproken worden dat de tractor dit met de aanhangwagen naar de tuin brengt. Pas als dit ook niet mogelijk is, wordt ontheffing verleend. Deze geldt dan alleen voor de tijd die nodig is de auto af te laden.

Het autoformulier plopt tevoorschijn via bovenstaande onderstreepte link  en is ook te vinden onder Archief-Formulieren.

Het bestuur.