De verzekering van uw huisje, schuur en kas

U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van uw huisje. Verzekering van uw huisje is niet verplicht. De meeste huisje op Eigen Hof zijn verzekerd via de Bond (AON). 

Aanvragen voor de verzekering bij de AON lopen via het bestuur. Even een aanvraagformulier downloaden, scannen en naar het bestuur van Eigen Hof mailen of opsturen of in de brievenbus van het bestuur stoppen.

Ook wijzigingen, zoals grote extra investeringen, moeten via het bestuur aan de verzekeringsmaatschappij gemeld worden. Er is eenmaal per jaar een (her)taxatieronde in september-oktober om de belangrijke wijzigingen op te nemen. Tegen die tijd wordt dat via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt. U kunt uw tuin dan daarvoor aanmelden bij het bestuur.

Als u tussendoor belangrijke wijzigingen wilt doorgeven, kunt u zelf een aanvraagformulier invullen en ondertekenen en aan het bestuur mailen of in de bestuursbrievenbus doen. Let wel: u moet dan wel zelf de waarde aangeven. Het beste kunt u zich dan daarna aanmelden voor de hertaxatieronde in september-oktober, zodat u zeker weet niet onder- of oververzekerd te zijn. 

De verzekeringsvoorwaarden vindt u hier.

Over de handelwijze bij schade aan uw tuinhuis heeft de bond in de Vroegop van zomer 2012 uitvoerig bericht.

Glasschade kunt u rechtstreeks melden bij telefoonnummer 0229-283362. U hoeft dan geen schadeformulier in te vullen of nota vooruit te betalen. U wordt teruggebeld voor een afspraak.

In alle andere gevallen, zoals stormschade, moet u een schadeformulier invullen en naar het bestuur sturen (liefst per mail). Onder storm wordt in de meeste polissen verstaan een windsnelheid van 14 meter per seconde (windkracht  7). Stuurt u een opgave van de kosten en duidelijke foto's mee. Het bestuur stuurt het door haar mede-ondertekende formulier met alle bescheiden door aan de verzekeraar. U dient daarnaast zelf verzekeraar Lengkeek zsm van de schade op de hoogte te stellen (tel.nr. 020-6908281).

Meer over schade en schadeformulier downloaden, Zie:
"Verzekeringen en melding schades tuinhuisje, schuurtje of kas"
onder
"Praktische informatie" op de website van de Bond
.