Kapvergunning aanvragen

Voor het kappen van een boom op je tuin en bij meer dan 20% snoei, heb je een gemeentelijke vergunning nodig. Dit geldt voor bomen die op een hoogte van 1.30 m een diameter hebben van meer dan 10 cm ofwel een omtrek van meer dan 31.4 cm. Dit geldt zowel voor dode als voor levende bomen. 

Het kapvergunningbeleid van de gemeente is streng. Vergunningen worden eigenlijk alleen verleend wanneer een boom ziek is, valgevaar oplevert, of wanneer bomen te dicht bij elkaar staan en elkaar verdringen.

Bij twijfel, e-mail de Tuincommissie: tuincommissie@tuinparkeigenhof.nl.

 

Aanvragen:

Kapvergunningen moeten worden aangevraagd vóór 1 september (liefst in augustus).
De aanvraag bestaat uit een situatieschets en een foto van de betreffende boom.
De aanvragen dienen digitaal te worden aangeleverd via

kapvergunningen@tuinparkeigenhof.nl

Als dit niet mogelijk is, kun je het formulier en de foto’s inleveren bij de tuincommissie tijdens het algemeen werk op de 1e, 3e of 5e zaterdag van de maand of in de bestuursbrievenbus bij het bestuursgebouw.

 

Formulier (downloaden en printen)

 

Boom markeren
Tot slot doet u een opvallend lint om de boom/bomen die u wil kappen.

Wachten:
De aanvragen worden verzameld en na interne controle wordt de kapvergunning voor het hele park via de Bond aangevraagd bij de gemeente. Nadat de gemeente de aanvraag heeft beoordeeld, volgt nog een bezwaartermijn van 6 weken waarbinnen je nog niet mag kappen. Wanneer de kapvergunning is toegekend, krijg je bericht van het bestuur.

Herplant:
Vanaf 2016 bestaat tevens de verplichting tot herplant, dus elke verwijderde boom dient te worden vervangen door een nieuwe boom. Zie ook de bomenverordening van de gemeente Amsterdam.

Verder mag je niet kappen als er vogels broeden in de boom. Wees extra alert vanaf half maart, het begin van het broedseizoen.

In het zomerseizoen ( 1 april - 1 oktober) mag ook geen motorzaag gebruikt worden.

 

Bomenverordening

Bomenverordening 2014De Bomenverordening 2014, van kracht Sinds 1 oktober 2016.

Inleiding @ Amsterdam.nl..: Bomenverordening 2014