Kapvergunning aanvragen

Als je een boom op je tuin wilt (laten) kappen of als je het kroonvolume meer dan 20% wil (laten) snoeien, dan heb je een vergunning nodig voor bomen die op een hoogte 1.30 m een diameter hebben van meer dan 10 cm ofwel een omtrek van meer dan 31.4 cm. Dit geldt zowel voor dode als voor levende bomen.
Bij twijfel: e-mail de tuincommissie.

Aanvragen:
Kapvergunningen moeten worden aangevraagd liefst in september en vóór 1 oktober.
De aanvraag bestaat uit een situatieschets en een foto van de betreffende boom.
De aanvragen dienen digitaal te worden aangeleverd via

kapvergunningen@tuinparkeigenhof.nl

Als dit niet mogelijk is kun je het formulier en de foto’s inleveren bij de tuincommissie tijdens het algemeen werk op de 1ste of 3e zaterdag van de maand of in de bestuursbrievenbus bij het bestuursgebouw.

Formulier (downloaden en printen)

 

Boom markeren
Tot slot doet u een opvallend lint om de boom/bomen die u wil kappen.

Wachten:
De aanvragen worden verzameld en na interne controle wordt de vergunning aangevraagd bij de gemeente.
Nadat de kapvergunning is binnen gekomen bij het bestuur, worden deze aangemeld bij het Stadsdeel.
Nadat het Stadsdeel de aanvraag heeft gecontroleerd, volgt nog een bezwaartermijn van 6 weken waarbinnen u nog niet mag kappen.
De precieze datum waarop de kap mag beginnen, wordt bekend gemaakt via de bekende kanalen: deze website, de Snoeischaar en de vitrinekasten.
Verder mag je ook niet kappen als er vogels broeden in de boom. Wees extra alert vanaf half maart, het begin van het broedseizoen.
(In het zomerseizoen ( 1 april - 1 oktober) mag ook geen motorzaag gebruikt worden.)

Herplant:
Vanaf 2016 bestaat tevens de verplichting tot herplant, dus elke verwijderde boom dient te worden vervangen door een nieuwe boom. Zie ook de bomenverordening van de gemeente Amsterdam.

 

 

Bomenverordening

12_loket-osdorp   De Bomenverordening 2014, van kracht Sinds 1 oktober 2016.

Inleiding @ Amsterdam.nl..: Bomenverordening 2014