Voorkom legionella

Sloot en Beschoeiing / Grondkering

Septictank en Infiltratieputten

Oppervlaktevergroting

Standtijdverlenging:

Buffer

Duwen

Drainage

 

Voorkom legionella

Als water lang stilstaat dan blijft het niet fris en gezond. Daarom is het ook van belang om de kraan even te laten doorlopen als die een tijd (langer dan een week) niet is gebruikt.  Dat kennen we ook op de tuin, want het water gaat dan stinken en kan wat lauw zijn. 

Als stilstaand water echter warmer wordt dan 20 graden dan gaat de Legionella-bacterie die zich van nature in het water bevindt een rol spelen. 

Want tussen 20 en 50 graden Celsius kan de Legionella-bacterie zich in stilstaand water razendsnel vermenigvuldigen.  Bij het vernevelen daarvan kan het besmette water vervolgens gemakkelijk in de luchtwegen komen en dan de zgn. Veteranen-ziekte veroorzaken. 

Deze ziekte begint met griepachtige verschijnselen en kan tot ernstige ontsteking van de ademhalingsorganen leiden bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Hierbij kunnen ook slachtoffers vallen zoals bij de Westfriese Flora gebeurde in 1999. Toen vielen er maar liefst 32 doden door een met een brandslang gevuld bubbelbad dat verneveld water in de lucht bracht. Ondanks de daarna genomen maatregelen komt de ziekte hier momenteel nog ruim 500 maal per jaar voor.  Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-legionellose 

Oppassen met het vernevelen van stilstaand water dus, vooral als dat warmer dan 20 graden wordt. 

Onderstaande tips voorkomen dan dit gevaar: 

- doorspoelen van kraan of tuinslang 

- laat een gevulde tuinslang niet in de zon liggen of hangen 

- Stel een eventueel warmwatertoestel boven de 60 graden in; dan kan de bacterie niet meer overleven. 

 

 


Sloot en Beschoeiing / Grondkering

..

 Richtlijnen bouw / renovatie van de Beschoeiing/ / Grondkering

Dezelfde tekst in .pdf

 

 

 


Septictank en Infiltratieputten

..

De in de titel genoemde "Infiltratieputten" geschrijven precies wat ze doen: Ze infiltreren afvalwater de grond in. Dit kan omdat de wand van zo'n put onder 't grondwaterniveau waterdoorlatend is.
Echter zal er meestal gesproken worden van "Stapelput", "Zinkput", "Overloopput", "Grijswaterput".

Zolang er nog geen rioolvoorziening is benutten we de potentie van de natuur om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, een proces waarbij jouw afval water infiltreert in de grond van jouw tuin. (Rechtstreeks lozen op de sloot is verboden.)
Bij dit proces heb je veel zelf in de hand als het gaat om de veiligheid en de bevordering.

Een paar trefwoorden alvast: Oppervlaktevergroting, Standtijdverlenging, Buffer en "duwen"..

 

 

 

 

 

 


Oppervlaktevergroting

(goede) Bacteriën (die vuil afbreken) hechten zich graag aan een oppervlak. Denk maar aan dat gliibbere laagje aan de binnenkant van een emmer waar een tijdje (vuil) water in heeft gestaan of aan de wanden en bodem van een minder goed onderhouden zwembad.

Je doet er dus goed aan om aan oppervlakvergroting te doen in de tank en putten.
Een echte "stapelput" opgebouwd uit ringen (grove) bakstenen voorzien al in zo'n oppervlak.
De gladde kunststof tanks en putten missen dat dus. Het is dus aan te bevelen iets aan oppervlak toe te voegen.
Puin/grind rond de infiltratie putten voorzien ook in een dergelijke functie, zij het buiten de put.

 


Standtijdverlenging:

Om bacteriën de tijd te geven om af te breken is het zaak 't nieuwe inkomende afvalwater zolang mogelijk in de putten te houden en te voorkomen dat afvalwater een korte weg vind van ingang naar uitgang.
Standtijdverlenging kan je verkrijgen door hindernissen in de stroming (binnenin de put/tank) en door volume vergroting.
(De typische 4-kamer betonnen "Bondsputten" (septictanks) voorzien al in deze functie.)

Infiltratie openingen in de infiltratieputten dienen zich om die reden ook altijd onder grondwaterniveau te bevinden.

 

 


Buffer

Tank en putten staan altijd vol op 't niveau van het grondwater.
Alleen het volume in een tank/put boven grondwaterniveau EN onder de uitlaat van de inkomende buis is buffer.
Water in buizen behoord altijd te stromen OF buizen behoren leeg te staan. Je wil geen langzaam stromend of stilstaand water in buizen om afzetting van vuil tegen te gaan.
Buffer is de ruimte die direct beschikbaar is om in te lozen. 
Een buffer dient zo groot te zijn als de te verwachte waterlozing. Denk vooral aan wc-gebruik wanneer je bezoek hebt.

 


Duwen

Niets loopt vrij (dan behalve water door de afvoerbuizen naar de tank/putten). Een put/tank "loopt" niet deels leeg het grondwater in, maar is altijd vol. (alleen het bufferdeel is leeg).
Er is alleen stroming wanneer er drukverschil is. Dat drukverschil ontstaat wanneer het waterniveau in een put/tank verhoogd en daarmee boven grondwater niveua komt doordat er vanuit 't huisje water in stroomt. De hogere druk duwt dan het water naar de volgende put of door de wand de grond in (infiltreren). En/maar drukverschil ontstaat ook als grondwater buiten de put stijgt door regen. Dan wordt er grondwater de put ingeduwd.

Om overlast en te snelle infiltratie te voorkomen dient alles (putten, tanks, buizen en enig alternatief systeem) boven grondwaterniveau waterdicht te zijn.

 


Drainage

Op ons park, waar een hoge grondwaterstand heerst, leg je drainagebuizen eigenlijk altijd onder 't grondwaterniveau. Een drainagebuis boven grondwaterniveau neemt alleen water op dat slechts tot enkele decimeters horizontaal direct als hemelwater op die plek valt en heeft geen nut meer nadat hemelwater weer tot onder de buis gezakt is, terwijl een buis onder grondwaterniveau continue het hele horizontale waterhoudende pakket voor z'n rekening neemt.

Eenmaal onder het grondwaterniveau maakt het voor de drainerende werking niets uit of de buis recht ligt. Ook afschot doet er niet toe. Alleen om 't zettelen van ingekomen slib te voorkomen en om (eventueel handmatig) doorspoelen te bespoedigen is het raadzaam de buis keurig horizontaal/waterpas te leggen.
(Bij aanleg voorziet een greppel waar in water staat al automatisch in een waterpas.)  

Duwen:
Net als bij het Afvalwatersysteem beschreven hierboven is er dus sprake van in dit geval buizen die altijd vol zijn en verplaatsing van water gebeurt alleen door drukverschil door het stijgen van het waterniveau rondom de buis. Hierdoor wordt water de drainagebuis ingeduwd en vind dat z'n weg naar de enige kant waar 't op kan, namelijk 't open uiteinde dat in principe uitkomt in de sloot.