Bestuur en Commissies

Bestuur

Bouwcommissie

Waterstaatcommissie

Tuincommissie

 

Bestuur en Commissies

De primaire drie:

Bestuur (Afdelingsbestuur)
Bouwcommissie & Waterstaatcommissie (Bouw- en Taxatiecommissie)
Tuincommissie (eigenlijk ook officiëel "Tuin- en Taxatiecommissie)

Commissies worden per tuinpark nog wel 'ns anders genoemd.

Daarnaast nog:
Inkoopcommissie
Kantinecommissie
...

...

 

De bovenste twee commissies (Bouw- & Waterstaatcie en Tuincie) zijn primair, omdat zij als enige commissies hun taken blijven vervullen bij een demissionair bestuur. Verkoop en overdracht en dus taxatie van tuinen en huisjes gaan namelijk altijd door. (al houden sommige parken een winterstop)

 

 


 

 


Bestuur

beschrijving bestuur

...

 


 

 


Bouwcommissie


Anders dan bij de meeste andere tuinparken bestaat er op Eigen Hof naast de Bouwcommissie ook nog de Waterstaatcommissie. Samen zijn zij Bondsreglementair de "Bouw- en Taxatiecommissie".
(dit laatste tot 2024, want officiëel is het geen taxeren, maar waardebepaling. Nieuwe naam volgt.)

De bouwcommissie voert haar werkzaamheden uit op verzoek, en onder verantwoordelijkheid, van het bestuur. Zij bestaat uit een aantal vrijwilliger die bekend zijn met (ge)bouwen, verbouwen, "taxeren" en het lezen/ beoordelen van bouwtekeningen.

Zij geeft uitvoering aan onderstaande taken.

 

Algemeen:

 • onderhoud aan bouwsels, hekken, bruggen, opslag, vitrinekasten e.d. van algemeen bezit (clubhuis, inkoop, werkplaats etc.)
 • opstellen concept meer jaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het bestuur
 • controleren bestaande tuinhuizen op degelijkheid, noodzakelijke verbeteringen en reparaties (tegengaan verkrotting)
 • controleren van aanschrijvingen van het bestuur ten behoeve van het maken van noodzakelijke verbeteringen aan bouwsels van tuinders
 • beheer werkplaats en machines in werkplaats
 • jaarlijkse controle gasslang en toebehoren van tuinhuizen

 

Voor de tuinders:

 • taxeren (officieel "waardebepaling") van tuinhuizen en toebehoren (schuren, pergola’s kassen) ten behoeve van overname of verkoop
 • keuren van tekeningen ten behoeve van verbouwingen van tuinhuis (denk aan plaatsen, verwijderen of aanpassen van ramen, deuren, schoorstenen etc).
 • beoordelen aanvragen voor plaatsing van schuren, uitbouw, aanbouw e.d.
 • advies over aanbouw, verbouw aanpassingen aan tuinhuizen

 

Zie verder ook: Haspels t.b.v. stroom en Gebruik tractor

 

Wij kunnen altijd versterking gebruiken! Voor meer informatie vraag de bouwcommissie.

 

 

 

...

 


 

 


Waterstaatcommissie

Beschrijving Waterstaatcommissie..

...

 


 

 


Tuincommissie

De tuincommissie voert haar werkzaamheden uit in opdracht/ onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij geeft uitvoering aan onderstaande taken:

 • Algemeen Werk: organiseren en invulling geven aan het Algemeen Werk inclusief het beschikbaar stellen van materialen en middelen. 
 • Beheer algemeen groen: zorgen voor onderhoud van het algemeen groen. Het onderhoud gebeurt met name tijdens het Algemeen Werk. Dit is inclusief eventuele nieuwe aanplant in het algemeen groen, kap en onderhoudssnoei bomen, beheer heemtuin, keurmerk ‘Natuurlijk Tuineren’.
 • Beheer tuinmaterialen: onderhoud en waar nodig aanschaf van tuingereedschap in het materialenhuis.
 • Inspectie stormschade groen: na iedere storm een rondje op het park wandelen om te zien of er stormschade is aan bomen op het park. Waar nodig actie plannen om eventuele omgevallen bomen die de toegankelijkheid van het park belemmeren te verwijderen.
 • Kapvergunningen: in ontvangst nemen van aanvragen van tuinders, opstellen aanvragen voor 
  kap in het Algemeen Groen, indienen totale aanvraag kapvergunning voor het hele park, verwerken toegekende kapvergunning door particuliere tuinders te informeren en zorg te dragen voor kap en herplanting van bomen in het algemeen groen. 
 • Tuintaxaties: uitvoeren van tuintaxatie voor de verkoop van een tuin. 

Kijk voor meer informatie, werkrooster en afmelden Algemeen Werk, formulieren en contactgegevens Tuincommissie onder Info Leden > Algemeen werk

 

Al heet deze commissie officiëel "Tuincommissie", zij taxeert ook, dus zou ze eigenlijk, gelijk de Bouwcie (zie hierboven), ook "Tuin- en taxatiecommissie" moeten heten.

...

 Oproepje: Lid worden van de tuincommissie: 
Zoals alle commissies is de tuincommissie altijd op zoek naar leden die de tuincommissie willen komen versterken. Wil je meer weten? Neem contact op met één van de tuincommissieleden tijdens het Algemeen Werk of mail tuincommissie@tuinparkeigenhof.nl

Voor (contact-) gegevens van de mensen van de Tuincommissie, zie: Tuincommissie-extra op 't Extranet.