Bestuur en Commissies

Bestuur

Bouwcommissie

Waterstaatcommissie

Tuincommissie

 

Bestuur en Commissies

De primaire drie:

Bestuur (Afdelingsbestuur)
Bouwcommissie & Waterstaatcommissie (Bouw- en Taxatiecommissie)
Tuincommissie (eigenlijk ook officiëel "Tuin- en Taxatiecommissie)

Commissies worden per tuinpark nog wel 'ns anders genoemd.

Daarnaast nog:
Inkoopcommissie
Kantinecommissie
...

...

 

De bovenste twee commissies (Bouw- & Waterstaatcie en Tuincie) zijn primair, omdat zij als enige commissies hun taken blijven vervullen bij een demissionair bestuur. Verkoop en overdracht en dus taxatie van tuinen en huisjes gaan namelijk altijd door. (al houden sommige parken een winterstop)

 

 


 

 


Bestuur

beschrijving bestuur

...

 


 

 


Bouwcommissie

Beschrijving Bouwcommissie

Anders dan bij de meeste andere tuinparken bestaat er op Eigen Hof naast de Bouwcommissie ook nog de Waterstaatcommissie. Samen zijn zij Bondsreglementair de "Bouw- en Taxatiecommissie".

...

 


 

 


Waterstaatcommissie

Beschrijving Waterstaatcommissie..

...

 


 

 


Tuincommissie

De tuincommissie voert haar werkzaamheden uit in opdracht/ onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij geeft uitvoering aan onderstaande taken:

  • Algemeen Werk: organiseren en invulling geven aan het Algemeen Werk inclusief het beschikbaar stellen van materialen en middelen. 
  • Beheer algemeen groen: zorgen voor onderhoud van het algemeen groen. Het onderhoud gebeurt met name tijdens het Algemeen Werk. Dit is inclusief eventuele nieuwe aanplant in het algemeen groen, kap en onderhoudssnoei bomen, beheer heemtuin, keurmerk ‘Natuurlijk Tuineren’.
  • Beheer tuinmaterialen: onderhoud en waar nodig aanschaf van tuingereedschap in het materialenhuis.
  • Inspectie stormschade groen: na iedere storm een rondje op het park wandelen om te zien of er stormschade is aan bomen op het park. Waar nodig actie plannen om eventuele omgevallen bomen die de toegankelijkheid van het park belemmeren te verwijderen.
  • Kapvergunningen: in ontvangst nemen van aanvragen van tuinders, opstellen aanvragen voor 
    kap in het Algemeen Groen, indienen totale aanvraag kapvergunning voor het hele park, verwerken toegekende kapvergunning door particuliere tuinders te informeren en zorg te dragen voor kap en herplanting van bomen in het algemeen groen. 
  • Tuintaxaties: uitvoeren van tuintaxatie voor de verkoop van een tuin. 

Kijk voor meer informatie, werkrooster en afmelden Algemeen Werk, formulieren en contactgegevens Tuincommissie onder Info Leden > Algemeen werk

 

Al heet deze commissie officiëel "Tuincommissie", zij taxeert ook, dus zou ze eigenlijk, gelijk de Bouwcie (zie hierboven), ook "Tuin- en taxatiecommissie" moeten heten.

...

 Oproepje: Lid worden van de tuincommissie: 
Zoals alle commissies is de tuincommissie altijd op zoek naar leden die de tuincommissie willen komen versterken. Wil je meer weten? Neem contact op met één van de tuincommissieleden tijdens het Algemeen Werk of mail tuincommissie@tuinparkeigenhof.nl

Voor (contact-) gegevens van de mensen van de Tuincommissie, zie: Tuincommissie-extra op 't Extranet.