..


labeling artikelen reglementen

Op deze website (en binnen de Reglementencommissie) worden de verschillende reglementen, artikelen e.d. steeds in een vast formaat afgekort.
Deze afkortingen/labels gebruiken we steeds om te verwijzen/linken naar betreffend artikel.

Hieronder een overzicht van de Bondsreglementen en ons Huishoudelijk reglement

 •    Statuten Reglementen CompleetBegripsbepalingen - [begrip]
 • Statuten - [stat]
 • Algemeen reglement - [alg]
 • Afdelingsreglement - [afd]
 • Tuinreglement - [tuin]
 • Bemiddelingsreglement - [bemiddeling]
 • Tuchtreglement - [tucht]
 • Bondsbouwreglement - [bouw]
 • Huishoudelijk reglement Eigen Hof - [hr]
 • Inrichtings- en Beheerplan Eigen Hof - [ib]

 

Een klik op [hr] en [ib] hierboven brengt op klikbare/navigeerbare pagina's (in HTML) van ons Huishoudelijk Reglement en het Inrichtings- en Beheerplan.

Artikel, lid en sub worden steeds gescheiden door een streepje, 
dus Bondsbouwreglement artikel 2, lid 1 sub 1 wordt dan [bouw-2-1-1]

 

 

 

..