Herkeuring Keurmerk NT

Sedumdak rolstoelhok

Duurzaam bomenbeleid

Snoerschaar (kwartaalblad Eigen Hof)

Powerpointpresentatie Jubileum 80 jaar

De bomen op ons park

Heemtuin

Vier stippen voor Eigen Hof! (1e ronde)

Beschoeiing Buitensingel

 

Herkeuring Keurmerk NT

 

Eigen Hof overtreft zichzelf met keurmerk 

Bij de herkeuring van het tuinpark afgelopen september heeft Eigen Hof niet alleen het maximale aantal stippen behaald van het nationale keurmerk natuurlijk tuinieren, maar ook nog eens een 8% hogere score behaald!

Met name dankzij de werkgroep die zich hier de afgelopen jaren voor heeft ingezet heeft het park deze transformatie kunnen maken. 

En daarmee leveren de tuinders een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de omgeving en een mogelijk verder herstel daarvan. Want het geeft het groen daar op de oorspronkelijke bodem immers veel kracht, zowel in natte als droge perioden. 

En dat kan in deze tijd, waarin helaas nog steeds het nodige groen verloren gaat, goed gebruikt worden! 

 

 


Sedumdak rolstoelhok

In de maand juni van 2018 is ons rolstoelhok, tussen de inkoop en het bestuursgebouw, voorzien van een sedumdak. Eerst is het dak voorzien van een beschermlaag, daarna een substraat en daar overheen matjes met sedumplantjes. Deze houden vocht vast en de bloemen trekken veel bijen aan (meteen al tijdens het leggen). Daarnaast is het dak meer isolerend geworden.

    sedumdak

 

 

 


Duurzaam bomenbeleid

Duurzaam bomenbeleid

Tijdens de voorjaarsvergadering van 2018 hebben de leden van tuinpark Eigen Hof in een volle zaal in overweldigende meerderheid besloten tot een soort landschap herstellend bomenbeleid als onderdeel van het beheer van het park, dat zich nog op het oorspronkelijke laagveen bevindt. En inmiddels zijn in 2019 de eerste resultaten ook al zichtbaar.

Het beleid voorziet in een samenhangende aanplant van een mix van niet al te groot wordende inheemse bomen met robuuste  eigenschappen. Daarmee verzekert het nabij Sloten en de Haarlemmermeer  gelegen park zich voor de toekomst van de nodige oerkrachten ter bescherming van de meer kwetsbare aanplant op de tuinen.

Dit als antwoord op onder meer de toenemende water- en windbelasting in het na-oorlogse  bomenbestand, waardoor vooral de voorgaande jaren nogal wat bomen gesneuveld zijn.

De leden gaan met deze inspanning ongetwijfeld een extra bijdrage leveren aan een gezonde bodem- water- en  luchthuishouding, waardoor de flora en fauna natuurlijk ook meer kansen zal krijgen.  En dat is wat iedereen juist in deze grootstedelijke omgeving graag ziet.

Het met vier stippen bekroonde tuinpark maakt deel uit van de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS en is overdag tot 1 november vrij toegankelijk.

.

>> april 2019; de eerste boompjes groeien al op tussen het groen en zó wordt het dan:

DZBB kweektuin + tekening

 

>> april 2019: dankzij dit beleid heeft Eigen Hof er nu o.a. een Acacia, Linde en Wintereik bij:

    DZBB bomen

 

>> tuinbomen die hemel en aarde gezond houden:

    DZBB Bomen die gezond houden

 

 


Snoerschaar (kwartaalblad Eigen Hof)

De Snoeischaar is het verenigingsblad van Eigen Hof dat vier keer per jaar verschijnt.  Het wordt digitaal aan de leden verzonden en verschijnt op papier nog maar in beperkte oplage. In verband met de privacy van onze leden is het blad hier enkel te vinden op het besloten deel van deze website.

 

 


Powerpointpresentatie Jubileum 80 jaar

Tijdens het jubileumfeest is in het clubgebouw een powerpointpresentatie vertoond, deze kunt u hier bekijken in pdf-formaat.    PDF

 

 


De bomen op ons park

Er zijn nieuwe bomenbordjes gemaakt en en is een bomenroute uitgezet door onze leden. Een mooi initiatief, ook voor mensen van buiten het park.

In het clubhuis hangt sinds kort een speciaal  bomenbakje waaruit u de route kunt pakken en meenemen. Lees meer hierover door hier te klikken.

En wilt u zelf een boom planten dan vindt u hier enkele aanwijzingen daarvoor.

 

 


Heemtuin

Het bijenhotel in de heemtuin was in verval geraakt en moest nodig opgeknapt worden. Gelukkig heeft Bonne Keizer van tuin 92 het hotel weer in oude luister hersteld. Zie foto.

bijenhotel

 


Vier stippen voor Eigen Hof! (1e ronde)

Afgelopen zaterdag 10 September 2016 ontving Eigen Hof het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uit handen van de stadsdeelbestuurdere Ronald Mauer en de voorzitter van de AVVN Ruud Grondel: een Lieveheersbeestjesschild, en wel met 4 stippen! Het maximum van het aantal stippen voor het niveau van Natuurlijk Tuinieren waaraan een tuinpark kan voldoen! Een prachtig resultaat! Met wel een kanttekening: zonder onze bijzondere elementen zoals de heemtuin e.d. hadden wij dat niet gehaald: dus er is nog veel werk aan de winkel.
 
Er kan immers nog veel verbeterd worden!

Het was zaterdag een feestelijke dag met kinderactiviteiten op het speelveld: kinderen waren druk aan het schilderen.

Er waren ook 3 routes uitgezet:

1. Wandelen langs de Keurmerkroute: wat is er nou allemaal gebeurd in die 2 Jaren?

2. De Bomenroute 2016 met korte verklaring: langs alle nieuwe bordjes en de bekende bijzondere oude bomen.

3.En nog een familiespeurtocht: een zoektocht over heel Eigen Hof naar de plekken waar dat vreemde dingetje op de foto nu staat, hangt of ligt. Heel apart: na jaren rondlopen, heb je een heel aantal nog nooit gezien!

Kijken, kijken, nog beter leren kijken dus!

Alle routes liggen/hangen/staan nog in het meest rechtse INFO kastje Natuurlijk Tuinieren bij de Inkoop.

Leuk om te lopen in zijn geheel of in delen. Tot eind oktober kun je de Keurmerkroute en de Bomenroute daar zo uitpakken, de speurtocht kun je doen met gelamineerde fotovellen, die weer terug moeten in het kastje voor de volgende. Als je je kunt bedwingen en de antwoorden pas aan het eind van je tocht erbij pakt, kun je zien hoeveel je al van je Eigen Hof hebt ontdekt!

Dus: doe ze met/zonder kinderen, met/zonder bezoekers/gasten!

Over 4 jaar komt men weer keuren: bekijken of het nog steeds 4 stippen waard is en beoordelen of er in die 4 jaar nog voldoende verbeteringen zijn doorgevoerd. Wij gaan dus voor 100% 4 stippen!

Om dat te bereiken hebben wij jullie allemaal nodig!

Wil je op een of andere manier bijdragen of meehelpen?

Mail dan naar eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com, neem contact op of spreek iemand van de werkgroep of de tuincommisie aan: wij, Natuurlijk Tuinierders, staan op de website van Eigen Hof onder Natuurlijk Tuinieren. Er is een scala van leuke, leerzame activiteiten waar je voor je eigen tuinderschap vaak goede dingen uit kunt halen.

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

 

 

 


Beschoeiing Buitensingel

Algemene beschoeiing

De beschoeiing van het algemeen gedeelte is in januari 2014 gereedgekomen! Uitvoerder was de firma Zeldenrijk. De nieuwe beschoeiing van de eerste 300 meter is vorig jaar tegen de regels van Waternet vóór de oude beschoeiing gezet, zodat we een klein stuk grond aan Waternet moesten teruggeven. Er is de keuze gemaakt voor een strook aan de zuidwest zijde, tegenover het vogeleiland (zie roze gemarkeerde deel).
Het eerste stuk was ook hoger gemaakt dan de oude beschoeiing. Hiertegen rezen bezwaren van veel leden, De rest van de beschoeiing (geel gemarkeerd) is gerealiseerd op het bestaande, lagere niveau.

Plan beschoeiing Nieuwe beschoeiing westzijde

 

 

Privé beschoeiingen
Het bestuur blijft buiten eventuele gezamenlijke aanpak van de privébeschoeiingen. Er is inmiddels een bijeenkomst over een gezamenlijke aanpak van de privébeschoeiingen van de twee westelijke binnensloten (3 en 4) geweest. De tuinders aan deze sloten beraden zich nog op de verschillende mogelijkheden die er zijn: van zelf doen tot alles laten doen door een bedrijf. De tuincommissie heeft in dit overleg de leiding genomen. De tuinders zelf moeten beslissen.

Overleg over de gezamenlijke aanpak van de twee oostelijke sloten (1 en 2) volgt later.