Bestuursmededelingen

Bestrijding Japanse Duizendknoop nu ook gemeentebeleid

De gemeente Amsterdam is in 2018 net als Eigen Hof al eerder, begonnen met het actief bestrijden van deze plant. Via de volgende link is daarover dan ook veel informatie te vinden, inclusief de verschillende groeistadia van de plant, die ons hierbij kan helpen: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/

Zie voor meer informatie over zgn.

lees meer

Rioolheffing

Op de factuur die pas verstuurd is door de Bond staat een bedrag voor de rioolheffing, dit is niet juist, dit is voor de waterzuivering.

lees meer

Rekeningnummers gewijzigd vanaf 2018

Graag niet meer de ING-rekeningnummers gebruiken, want deze zijn opgeheven, het juiste rekeningnummer van de inkoop is nu NL44RABO0311091164.

lees meer

AED

In het halletje van de werkplaats, waar alle leden een toegangssleutel van hebben, hangt een AED in een kastje meteen bij binnenkomst rechts om de hoek. De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

lees meer

Nieuw Bouwreglement van kracht

Per 8 december 2018 is er ook voor Eigen Hof een nieuw bouwreglement van kracht geworden.

Op de website van de Bond is dat Hier te vinden.

lees meer

Onderhoud tuin

Het valt de tuincommissie en het bestuur op dat niet iedereen zich houdt aan het huishoudelijk reglement wat betreft het aanzien en onderhoud van de tuin. Volgens artikel 6 van het bondsreglement is verplicht het lid zich de hem/haar ter beschikking gestelde volkstuin, bouwsels en beplantingen te onderhouden en in goede staat te houden.

De leden hebben daarbij de volgende regels in acht te nemen:

lees meer

Protocol hek

Het beleid van alle volkstuinparken van de bond, en dus ook Eigen Hof, is dat:
- het hek in het seizoen open is bij zonsopgang en dicht bij zonsondergang.
- het hek dicht is buiten het seizoen

Onbekenden die naar binnen willen en geen sleutel hebben kun je vragen of zij lid zijn, welk tuinnummer ze hebben en bij wie ze moeten zijn. Bij twijfel géén toegang verlenen, maar deze personen buiten hek laten.

lees meer

Tuinnummers in het zicht svp

Om bereikbaarheid voor hulpdiensten als brandweer en zorg optimaal te maken is het belangrijk dat alle tuinen goed zichtbaar van nummering zijn voorzien. Daarom voortaan de volgende criteria voor de nummers bij uw tuin:
+ helder en herkenbaar
+ links of rechts direct naast de tuiningang of duidelijk te zien op het tuinhek.
+ het nummer hangt op een vaste plek.

lees meer

Auto's op het terrein

Om overlast voor tuinders en schade aan de paden te vermijden, is het volgens de reglementen van de bond absoluut niet toegestaan met auto’s of ander gemotoriseerde voertuigen op het tuinpark te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur iemand ontheffing verlenen van dit verbod. Een glasauto mag wel zonder toestemming van het bestuur het terrein op.

lees meer