Woekerende planten moet je in de gaten houden, zeker als ze je buren lastig gaan vallen. Sommige van deze woekeraars moet je echt uitroeien, want anders is er geen houden meer aan. Een van de beruchtste onder de woekeraars is de Japanse Duizendknoop, waartegen internationaal en intercontinentaal actie ondernomen wordt. De dikke wortels van deze plant vinden hun weg door kademuren en funderingen en ontzetten deze.  Omdat de plant zo mooi is - mooi blad en een prachtige bloeiwijze- laat men hem vaak in de tuin staan. Maar o wee, pas op, want voor je het weet krijg je hem niet meer weg. De Nieuwe Meer staat er vol mee, maar je vindt de plant ook langs de kanalen in Londen en de Mississippi in de VS en....in ons eigen tuinpark Eigen Hof. Er zijn al jarenlang studies gedaan hoe deze plant in omvangrijke gebieden het meest effectief te bestrijden is, wat natuurlijk al heel wat kennis opgeleverd heeft. 

Inmiddels is de gemeente Amsterdam vanaf 2018 net als Eigen Hof begonnen met het actief bestrijden van deze plant. Via de volgende link is daarover dan ook veel informatie te vinden, inclusief de verschillende groeistadia van de plant, die ons hierbij kan helpen:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/

Als de plant zich nog niet zo erg verspreid heeft, kun je hem het beste bestrijden door steeds maar weer een nieuwe loot eruit te trekken, zodra die zijn kopje boven het maaiveld uitsteekt. Dan weet je ook waar de wortel zich bevindt die zich een weg baant door je tuin. Het uitgraven van de oranjekleurige wortel, die soms de grootte van een voetbal heeft, kan helpen het hardnekkige groeisel na een jaar of drie definitief de nek om te draaien. Het vereist dus enig doorzettingsvermogen. Aanvullend ook nog een link naar de Wikipedia-site hierover.

Men noemt dit soort planten, maar ook dieren 'invasieve exoten':  deze hebben geen of nauwelijks natuurlijke vijanden en kunnen daardoor een zeker natuurlijk evenwicht ernstig gaan verstoren (bio-diversiteit/voedselpiramide).   Immers, waar een exoot als plant vaste grond onder de voeten krijgt, kan moeilijk nog iets anders groeien.  Een onderwerp dus waar nog wel wat meer aandacht aan gegeven kan worden.

Voor wie hier meer van invasieve exoten wil weten die door menselijk handelen op allerlei manieren hier zijn beland:  er wordt een week van de Invasieve exoten georganiseerd; zie www.wvdie.nl alwaar ook een activiteit aangemeld kan worden. En nieuws is te vinden op Twitter.com/InvasieveExoten of Facebook.com/PlatformStopInvasieveExoten/

Hoewel de angst voor invasieve exoten bij sommigen tuinders diepgeworteld is, zijn niet alle woekeraars uit het verre buitenland afkomstig. Want ook inmiddels als inheems beschouwde planten kunnen behoorlijk woekeren, zoals het door velen verafschuwde Zevenblad (dat wel eetbaar is)  maar ook de o zo mooie, grote Berenklauw (pas bij verwijdering op voor brandwonden!), de grote Bamboe, de grote Waternavel en de roze bloeiende grote Springbalsemien. Soms helpt het ze in een kuip te zetten.

Maar ja, wat is woekeren? En wat is onkruid? Een tuin is immers per definitie toch een soort getemde wildernis nietwaar? In de heemtuin en langs de singels worden zo veel inheemse woekeraars in zekere zin gekoesterd en niet beschouwd als onkruid. Ze mogen gecontroleerd woekeren, d.w.z. dat ze nu en dan radicaal verwijderd worden.  

Heeft u woekeraars in de tuin? Vraag advies aan de tuincommissie of en zo ja hoe u ze het beste op een natuurlijke wijze, dus zonder bestrijdingsmiddelen, kunt verwijderen.

Meer informatie over de uitgangspunten van algemeen groen vindt u in het inrichtings- en beheerplan, te vinden onder de tab Eigen Hof.