VolkstuinVereniging Eigen Hof, Rotterdam

Er is nog een volkstuintuincomplex "Eigen Hof" te Rotterdam.


Eigen Hof Amsterdam en Eigen Hof Rotterdam hebben niets met elkaar te maken, behalve de naam.  

Op de geschiedinis-pagina staat te lezen:
Op voorstel van de secretaris van de Bond, de heer P. G. Moen, kreeg het 15e tuincomplex van de Bond de naam 'Eigen Hof' en werd hiermee vernoemd naar een nog steeds bestaand tuincomplex in Rotterdam.

VolkstuinVereniging Eigen Hof, Rotterdam:

       Eigen Hof Rotterdam - logo NIEUW