Inschrijving en lidmaatschap/huur tuin

Aanmelding en inschrijving

Eigen Hof is een tuinpark dat Natuurlijk Tuinieren hoog in het vaandel heeft staan. Bij ons vindt u veel groen, een diversiteit aan bomen, struiken en steeds meer kleine dieren. En we houden het, ook tijdens het seizoen, graag rustig. Geen harde muziek, geen klussen/verbouwingen waarbij veel machinegeluid vrijkomt, geen open vuur, etc. Gewoon geen overlast. Spreekt u dit aan? Kom gerust eens bij ons kijken. U bent van harte welkom.

Voordat u een tuin kunt huren en het huisje erop kunt kopen bij de afdeling Eigen Hof van de Bond van Volkstuinders, moet u zich aanmelden als aspirant-lid bij de Bond.

Als u in het bezit bent van een aspirantenpas of -brief van de Bond kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst van Eigen Hof.
Dit kan alleen persoonlijk tijdens de bestuurszittingen.
Deze vinden het hele jaar door plaats elke 2e zaterdag van de maand tussen 13.30 uur en 14.30 uur in het bestuurskantoor bij de ingang van ons tuinpark.
Bij uw aanmelding wordt u gevraagd een identiteitsbewijs en uw aspirant-lidmaatschap van de BvV te overhandigen. Er wordt geen kopie van het identiteitsbewijs gemaakt, alleen het nummer wordt genoteerd. 
U vult intussen een Inschrijvingsformulier in. Het heeft onze sterke voorkeur als van tevoren het formulier van de website download, zoveel mogelijk invult en uitprint. Zie hieronder op de knop "formulier Wachtlijst".
U betaalt € 20,- administratiekosten (alleen contant). Het Huishoudelijk Reglement kunt u van de website downloaden. Desgewenst ontvangt u een geprinte versie. De Bondsreglementen en Bouwvoorschriften van de bond kunt u op hun site downloaden. Een papieren versie van de Bouwvoorschriften is bij de bond verkrijgbaar tegen € 0,75.

Klik hieronder voor 't direct downloaden van het formulier:

Inschrijving op de wachtlijst

LET OP : De maand na uw aanmelding dient u weer op de bestuurszitting (2e zaterdag) te komen en krijgt u een rangnummer op de wachtlijst als er geen bezwaren zijn ingebracht,  Dit rangnummer correspondeert met de datum van inschrijving en de volgorde van binnenkomst. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien bezwaren zijn ingebracht of wanneer er andere zwaarwegende redenen zijn, inschrijving op de wachtlijst te weigeren. Uiteraard vemeemt u daarvan de reden en kunt u uw inschrijfgeld retour ontvangen.

Naast de wachtlijst voor kandidaat-leden is er een kleine wachtlijst voor leden die intern een andere tuin willen. Deze leden hebben altijd voorrang op kandidaat-leden, ongeacht de datum van inschrijving. Voor deze interne lijst kunnen leden zich inschrijven als ze minstens twee jaar een tuin op Eigen Hof hebben. Zij betalen geen entreegeld voor de nieuwe tuin. 

Laat u niet afschrikken door de wachtlijsten! De afgelopen jaren hebben heel vaak kandidaten die helemaal onderaan de lijst stonden een tuin weten te bemachtigen.  

Lidmaatschap/aankoop tuin
Met een rangnummer kunt u zich aanmelden als belangstellende voor één van de tuinen die beschikbaar zijn op het complex. Als er een tuin vrij komt op Eigen Hof, wordt dit bekend gemaakt in de hoge vitrinekast voor het hek links, uiterlijk 1 week voor de bestuurszitting. In die bekendmaking staan ook de gegevens van de tuinen vermeld, zoals te verrichten werkzaamheden alsmede de kale verkoopprijs. De bijkomende kosten, zoals entreegeld (€140.-), verzekeringspremies, contributie, jaarhuur tuin en bijdragen voor bijzondere projecten staan daar niet bij. U kunt naast de aanschafprijs rekenen op jaarlijkse kosten van € 600,- tot € 800,-, afhankelijk van bv de grootte van de tuin en het waterverbruik. Losse zaken als een kachel (incl. schoorsteen) en zonnecelinstallatie etc. zijn niet inbegrepen in de aanschafprijs hierboven; deze kunnen ter overname worden aangeboden.  De bondscontributie voor u als nieuw lid wordt verrekend met de reeds betaalde contributie voor het aspirant-lidmaatschap. 

Op de website komt alleen een aankondiging dat er tuinen vrij gekomen zijn, niet welke tuinen dat zijn.

Belangstellenden kunnen tijdens de bestuurszitting de vrijgekomen tuin(en) bezichtigen vanaf 11.00 uur uur op de 2e zaterdag van de maand en zich daarna aanmelden bij het bestuur. Om 14.30 uur wordt dan de tuin toegewezen, waarbij eerst gekeken wordt of er een interne belangstellende is, en als die er niet is wordt de tuin toegewezen aan een kandidaat-lid met het oudste rangnummer van de wachtlijst voor kandidaat-leden.

Overdracht
De overdracht van de tuin is dan de maand daarop, ook weer op de bestuurszitting. Dan geeft u het bestuur een kopie van een recent bewijs van inschrijving Gemeente / BPR (verklaring dat u bij een gemeente staat ingeschreven als bewoner), tekent u het taxatieformulier, de tuinregistratieformulieren, ontvangt u de sleutels van het huisje en de heksleutels en bent u werkelijk lid. In de tussenliggende maand hebt u de rekening aan Eigen Hof betaald, in elk geval vóór het einde van de maand.   

Wij wensen u veel plezier met uw tuin op Eigen Hof!