De Japanse Duizendknoop en andere woekeraars

Woekerende planten moet je in de gaten houden, zeker als ze je buren lastig gaan vallen. Sommige van deze woekeraars moet je echt uitroeien, want anders is er geen houden meer aan. Een van de beruchtste onder de woekeraars is de Japanse Duizendknoop, waartegen internationaal en intercontinentaal actie ondernomen wordt. Men noemt dit soort planten 'invasieve exoten'. Ze hebben geen of nauwelijks vijanden en bedreigen alle andere vegetatie: waar deze exoot vaste grond onder de voeten krijgt, groeit niets anders meer. De dikke wortels van deze plant vinden hun weg door kademuren en funderingen en ontzetten deze.

Omdat de plant zo mooi is - mooi blad en een prachtige bloeiwijze- laat men hem vaak in de tuin staan. Maar o wee, pas op, want voor je het weet krijg je hem niet meer weg. De Nieuwe Meer staat er vol mee, maar je vindt de plant ook langs de kanalen in Londen en de Mississippi in de VS en....in ons eigen tuinpark Eigen Hof. Er zijn al jarenlang studies gedaan hoe deze plant in omvangrijke gebieden het meest effectief te bestrijden is, maar een eenduidig antwoord is nog niet gevonden. 

Als de plant zich nog niet zo erg verspreid heeft, kun je hem het best bestrijden door steeds maar weer een nieuwe loot eruit te trekken, zodra die zijn kopje boven het maaiveld uitsteekt. Dan weet je ook waar de wortel zich bevindt die zich een weg baant door je tuin. Het uitgraven van de oranjekleurige wortel, die soms de grootte van een voetbal heeft, kan helpen het hardnekkige groeisel na een jaar of drie definitief de nek om te draaien. Het vereist dus enig doorzettingsvermogen.

Wij geven hieronder alvast een link naar de Wikipedia-site hierover en komen binnenkort met goede foto's van verschillende stadia van de groeiende plant terug.

Hoewel de angst voor invasieve exoten bij sommigen tuinders diepgeworteld is, zijn niet alle woekeraars uit het buitenland afkostig. Inheemse planten kunnen ook behoorlijk woekeren, zoals het door bijna iedereen verafschuwde zevenblad en ook het o zo mooie, groot hoefblad (pas bij verwijdering op voor brandwonden!) en de roze bloeiende springbalsemien.

Maar ja, wat is woekeren? En wat is onkruid? In de heemtuin en langs de singels worden veel inheemse woekeraars in zekere zin gekoesterd en niet beschouwd als onkruid. Ze mogen gecontroleerd woekeren, d.w.z. dat ze nu en dan radicaal verwijderd worden. 

Heeft u woekeraars in de tuin? Vraag advies aan de tuincommissie of en zo ja hoe u ze het beste op een natuurlijke wijze, dus zonder bestrijdingsmiddelen, kunt verwijderen.

Meer informatie over de uitgangspunten van algemeen groen vindt u in het  inrichtings- en beheerplan, te vinden onder de tab Eigen Hof.

 

 

Vaste planten en struiken voor de natte grond

Zoals alle tuinders op Eigen Hof weten staat het grondwaterpeil op Eigen Hof hoog, vooral in de winter. In plaats van allerlei kunstgrepen toe te passen (drainage, grondverbetering) is het ook mogelijk om planten en struiken toe te passen die geen moeite hebben met die natte en wat zure veengrond. Hieronder een opsomming van geschikte planten, aanvullingen zijn van harte welkom!

Vaste planten en struiken voor de natte grond

Zilverkaars (Actaea)

Kruipend zenegroen (Ajuga reptans)

Vrouwenmantel (Alchemilla)

Aster (diverse soorten)

Geitenbaard (Aruncus)

Tongvaren (Asplenium scolopendrium)

Astilbe soorten

Tafelblad (Astilboides)

Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina)

Kaukasische vergeet-mij-nietje (Brunnera)

Campanula soorten

Corydalis solida (Vogeltje op de kruk, Vingerhelmbloem)

Schildblad (Darmera peltata)

Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas)

Elfenbloem (Epimedium)

Koninginnekruid (Eupatorium)

Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris)

Moerasspirea (Filipendula rubra en F. purpurea)

Nagelkruid (Geum)

Reuzenrabarber (Gunnera)

Wilgbladige zonnebloem (Helianthus salicifolius)

Daglelie (Hemerocallis)

Hartlelie (Hosta)

Houttuynia cordata

Lis/iris (Iris ensata, I. sibirica, I. pseudacorus)

Zomerklokje (Leucojum aestivum)

Ligularia-soorten

Prachtlobelia (Lobelia cardinalis en L. fulgens)

Moerasaronskelk (Lysichiton)

Puntwederik (Lysimachia punctata)

Penningkruid (Lysimachia nummularia)

Kattenstaart (Lythrum salicaria)

Struisvaren (Matteucia struthiopteris)

Maskerbloem (Mimulus)

Monarda

Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris)

Koningsvaren (Osmunda regalis)

Duizendknoop (Persicaria, niet woekerende typen als amplexicaulis, affinis)

Primula

Sierrabarber (Rheum palmatum)

Schout-bij-nacht (Rodgersia)

Poelruit (Thalictrum flavum)

Eendagsbloem (Tradescantia)

Langbladige ereprijs (Veronica longifolia)

Maagdenpalm (Vinca)

Callalelie (Zantedeschia aethiopica)

 

  

Struiken / kleine bomen voor de natte grond

 

Japanse esdoorn (Acer palmatum)

Els (Alnus)

Krentenboompje (Amelanchier)

Appelbes (Aronia arbutifolia)

Azalea

Kogelbloem (Cepahlanthus occidentalis)

Schijnels (Clethra alnifolilia)

Kornoelje (Cornus, alle soorten)

Kardinaalsmuts (Euyonimus)

Fothergilla major

Sporkehout / vuilboom (Frangula alnus / Rhamnus frangula)

Hulst (Ilex)

Sneeuwklokjesboom (Halesia carolina)

Hortensia (Hydrangea)

Beverboom (Magnolia)

Gagel (Myrica gale)

Blaasspirea (Physocarpus)

Pieris

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Rhododendron

Wilg (Salix, kleinblijvende soorten)

Vlier (Sambucus)

Sneeuwbes (Symphoricarpos)

Lijsterbes (Sorbus)

Gelderse roos (Viburnum opulus)