EHBO-ploeg

De samenstelling van de EHBO-ploeg is:

dhr. P. Slop, tuin 83

mw. P.R. van Voorthuyzen, tuin 120

Beiden zijn in bezit van een EHBO-koffer