Duurzaam bomenbeleid

Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering hebben de leden van tuinpark Eigen Hof in een volle zaal in overweldigende meerderheid besloten tot een soort landschap herstellend bomenbeleid als onderdeel van het beheer van het park, dat zich nog op het oorspronkelijke laagveen bevindt.

Het beleid voorziet in een samenhangende aanplant van een mix van niet al te groot wordende inheemse bomen met robuuste  eigenschappen. Daarmee  verzekert het nabij Sloten en de Haarlemmermeer  gelegen park zich voor de toekomst van de nodige oerkrachten ter bescherming van de meer kwetsbare aanplant op de tuinen.

Dit als antwoord op onder meer de toenemende water- en windbelasting in het na-oorlogse   bomenbestand, waardoor vooral de laatste paar jaar nogal wat bomen gesneuveld zijn.

De leden gaan met deze inspanning ongetwijfeld een extra bijdrage leveren aan een gezonde bodem- water- en  luchthuishouding, waardoor de flora en fauna natuurlijk ook meer kansen zal krijgen.  En dat is wat iedereen juist in deze grootstedelijke omgeving graag ziet.

Het met vier stippen bekroonde tuinpark maakt deel uit van de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS en is overdag tot 1 november vrij toegankelijk.

 

>> tuinbomen die hemel en aarde gezond houden

       Tuinbomen die hemel en aarde gezond houden