Vaste planten en struiken voor de natte grond

Zoals alle tuinders op Eigen Hof weten staat het grondwaterpeil op Eigen Hof hoog, vooral in de winter. In plaats van allerlei kunstgrepen toe te passen (drainage, grondverbetering) is het ook mogelijk om planten en struiken toe te passen die geen moeite hebben met die natte grond. Hieronder een opsomming van geschikte planten, aanvullingen zijn van harte welkom!

Vaste planten en struiken voor de natte grond

Zilverkaars (Actaea)

Kruipend zenegroen (Ajuga reptans)

Vrouwenmantel (Alchemilla)

Aster (diverse soorten)

Geitenbaard (Aruncus)

Tongvaren (Asplenium scolopendrium)

Astilbe soorten

Tafelblad (Astilboides)

Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina)

Kaukasische vergeet-mij-nietje (Brunnera)

Campanula soorten

Corydalis solida (Vogeltje op de kruk, Vingerhelmbloem)

Schildblad (Darmera peltata)

Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas)

Elfenbloem (Epimedium)

Koninginnekruid (Eupatorium)

Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris)

Moerasspirea (Filipendula rubra en F. purpurea)

Nagelkruid (Geum)

Reuzenrabarber (Gunnera)

Wilgbladige zonnebloem (Helianthus salicifolius)

Daglelie (Hemerocallis)

Hartlelie (Hosta)

Houttuynia cordata

Lis/iris (Iris ensata, I. sibirica, I. pseudacorus)

Zomerklokje (Leucojum aestivum)

Ligularia-soorten

Prachtlobelia (Lobelia cardinalis en L. fulgens)

Moerasaronskelk (Lysichiton)

Puntwederik (Lysimachia punctata)

Penningkruid (Lysimachia nummularia)

Kattenstaart (Lythrum salicaria)

Struisvaren (Matteucia struthiopteris)

Maskerbloem (Mimulus)

Monarda

Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris)

Koningsvaren (Osmunda regalis)

Duizendknoop (Persicaria, niet woekerende typen als amplexicaulis, affinis)

Primula

Sierrabarber (Rheum palmatum)

Schout-bij-nacht (Rodgersia)

Poelruit (Thalictrum flavum)

Eendagsbloem (Tradescantia)

Langbladige ereprijs (Veronica longifolia)

Maagdenpalm (Vinca)

Callalelie (Zantedeschia aethiopica)

 

  

Struiken / kleine bomen voor de natte grond

 

Japanse esdoorn (Acer palmatum)

Els (Alnus)

Krentenboompje (Amelanchier)

Appelbes (Aronia arbutifolia)

Azalea

Kogelbloem (Cepahlanthus occidentalis)

Schijnels (Clethra alnifolilia)

Kornoelje (Cornus, alle soorten)

Kardinaalsmuts (Euyonimus)

Fothergilla major

Sporkehout / vuilboom (Frangula alnus / Rhamnus frangula)

Hulst (Ilex)

Sneeuwklokjesboom (Halesia carolina)

Hortensia (Hydrangea)

Beverboom (Magnolia)

Gagel (Myrica gale)

Blaasspirea (Physocarpus)

Pieris

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Rhododendron

Wilg (Salix, kleinblijvende soorten)

Vlier (Sambucus)

Sneeuwbes (Symphoricarpos)

Lijsterbes (Sorbus)

Gelderse roos (Viburnum opulus)