Agenda 2019

Jaaroverzicht vereningingsactiviteiten voor de leden:

Veel van deze voor het voortbestaan van het park belangrijke activiteiten vinden plaats in het weekend zoals hieronder is te zien.

Let Op: De activiteiten die door leden worden georganiseerd voor bezoekers en overige leden zijn te vinden in de Bezoekersagenda .  Waarmee de meerwaarde van Eigen Hof voor de omgeving beter zichtbaar gemaakt wordt,  wat ook in overeenstemming is met de door de algemene vergadering ondersteunde toekomstvisie van de bond. Immers:  Originele bomen en planten van de lage landen met de dieren die erbij horen? EH heeft ze inclusief duurzaam bomenbeleid!  Insekten? EH heeft ze!  Originele veenbodem?  EH heeft het!

Algemeen Werk: maandelijks op de 1e en 3e zaterdag (soms 5e) van 9.00 – 12.30 u in groepen (ABCD) volgens het jaarrooster dat de leden thuisgestuurd krijgen van de TuinCie. Verzamelen in het clubgebouw. Zie verder Algemeen Werk.

Algemene Ledenvergadering voorjaar:  zondagmiddag 12 mei 2019

Algemene Ledenvergadering najaar:  zaterdagmiddag 8 dec. 2018

Bestuurszitting: maandelijks op de 2e zaterdag 13.30 – 14.30 u in het Bestuurshuis. (als u er niet uitkomt met iets)  Overdracht te verkopen tuinen vanaf 14.30 u.

Bestuursvergadering: maandelijks in de 2e week op een avond.

Inkoop: wekelijks in het tuinseizoen (1 april - 1 okt.) op zaterdag van 11.00 - 13.30 u in het Inkoop/Galerie-huis. Buiten het seizoen enkel op de 2e zaterdag van de maand maar dan tot 13.00 u. Zie verder Inkoop.

Klusklub: Maandelijks in het tuinseizoen op een 4e zaterdag van 10.30 - 13.00 u. Zie de Snoeischaar en onder Activiteiten van de Natuurlijk Tuinieren-werkgroep voor precieze data.

Clubgebouw-activiteiten: in het zomerseizoen volgens het rooster van de ClubgebouwCie. Zie de Snoeischaar en informatieborden in het park.

Nieuwjaarsreceptie: in januari op een zondagmiddag: 27 jan. 2019

Introductiemiddag nieuwe leden: in de lente op een zondagmiddag: 19 mei 2019