Ledenagenda

LET OP vanwege overheidsmaatregelen zijn nog steeds veel samenkomsten afgelast; zie de mail voor details.

Jaaroverzicht vereningingsactiviteiten voor de leden:

De natuur heeft uiteraard een eigen ritme om rekening mee te houden; zoals het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juni. De GEZAMENLIJKE activiteiten die echter voor het voortbestaan van het park óók van belang zijn staan hieronder en vinden  meestal plaats in het weekend. Uw bijdrage daaraan kan niet gemist worden.

Let Op: De activiteiten die door leden worden georganiseerd voor bezoekers en overige leden zijn te vinden in de Bezoekersagenda.  

Daarmee wordt dan de meerwaarde van Eigen Hof voor de omgeving beter zichtbaar gemaakt,  wat ook in overeenstemming is met de door de algemene vergadering ondersteunde toekomstvisie en beleidsplan van de bond. Immers: Natuurlijk tuinieren zonder gif? EH heeft het!   Insekten? EH heeft ze!   Originele bomen en planten van de lage landen met de dieren die erbij horen? EH heeft ze inclusief duurzaam bomenbeleid! Originele veenbodem?  EH heeft het!   Onze kernactiviteit blijft natuurlijk om voor een vitaal park te zorgen, maar doet u óf vooral een bezoeker (!) een bijzondere waarneming van insekt, dier of plant op de tuin? Meld dat dan hier op waarneming.nl ; zo vergroot u uw kennis van tuin én park en maakt tevens de natuurlijke rijkdom op Eigen Hof ook zichtbaar naar buiten toe! 

Algemeen Werk: aangepast i.v.m. coronsituatie ZIE de MAIL; normaalgesproken maandelijks op de 1e en 3e zaterdag (soms 5e) van 9.00 – 12.30 u in groepen (ABCD) volgens het jaarrooster dat de leden thuisgestuurd krijgen van de TuinCie. Verzamelen in het clubgebouw. Zie verder Algemeen Werk.

Algemene Ledenvergadering voorjaar:  Schriftelijk in mei 2021  (uitnodiging wordt per post verzonden)

Algemene Ledenvergadering najaar:    zaterdagmiddag 14 november 2021  (uitnodiging wordt per post verzonden)

Bestuurszitting: maandelijks vanaf februari op de 2e zaterdag 13.30 – 14.30 u in het Bestuurshuis. (ook als u er niet uitkomt met iets)  Overdracht te verkopen tuinen vanaf 14.30 u.

Bestuursvergadering: maandelijks in de 2e week op een avond.

Inkoop: wekelijks in het tuinseizoen (1 april - 1 okt.) op zaterdag van 11.00 - 13.30 u in het Inkoop/Galerie-huis. Buiten het seizoen enkel op de 2e zaterdag van de maand maar dan tot 13.00 u. Zie verder Inkoop.

Klusklub: Maandelijks in het tuinseizoen op een 4e zaterdag van 10.30 - 13.00 u. Zie de Snoeischaar en onder Activiteiten van de Natuurlijk Tuinieren-werkgroep voor precieze data.

Clubgebouw-activiteiten: in het zomerseizoen volgens het rooster van de ClubgebouwCie. Zie de Snoeischaar en informatieborden op het park.

Nieuwjaarsreceptie: AFGELAST in januari op een zondagmiddag: afgelast wegens beperkende overheidsmaatregelen i.v.m. het corona-virus

Plantjesruilmarkt: AFGELAST zaterdag 15 mei 2021 onder voorbehoud

Open tuinen dag Lente: eind mei op een zondagmiddag: 30 mei 2021

Open tuinen dag Lente: eind september op een zondagmiddag: 26 september 2021