Kapvergunningen

Kappen

 

Als u een boom op uw tuin wilt (laten) kappen heeft u een vergunning nodig voor bomen die op een hoogte 1.30 m een diameter hebben van meer dan 10 cm ofwel een omtrek van meer dan 31.4 cm. Dit geldt zowel voor dode als voor levende bomen.
Bij twijfel: e-mail de tuincommissie.

Kapvergunningen moeten worden aangevraagd vóór 1 september. De aanvraag bestaat uit een situatieschets en een foto van de betreffende boom. De aanvragen dienen digitaal te worden aangeleverd via kapvergunningen@tuinparkeigenhof.nl . Als dit voor u niet mogelijk is kunt u het formulier en de foto’s inleveren bij de tuincommissie tijdens het algemeen werk op de 1ste of 3e zaterdag van de maand of in de bestuursbrievenbus bij het bestuursgebouw. Het modelformulier (voor de situatieschets) kunt u hier ophalen en printen. Tot slot doet u een opvallend lint om de boom/bomen die u wil kappen.
 
De aanvragen worden verzameld en na interne controle wordt de vergunning aangevraagd bij de gemeente.
Nadat de kapvergunning is binnen gekomen bij het bestuur, volgt nog een bezwaartermijn van 6 weken waarbinnen u nog niet mag kappen. De precieze datum waarop de kap mag beginnen, wordt bekend gemaakt via de bekende kanalen: deze website, de Snoeischaar en de vitrinekasten. Ook wordt dan bekend gemaakt wanneer de kapperiode eindigt. Dat is meestal half maart, het begin van het broedseizoen. Vanaf 2016 bestaat tevens de verplichting tot herplant, dus elke verwijderde boom dient te worden vervangen door een nieuwe boom. Zie ook de bomenverordening van de gemeente Amsterdam.

Bomenverordening

12_loket-osdorp   volgens bomenverordening 2002

Bomenverordening 2008  (de geconsolideerde versie, geldig vanaf 1-10-2010)