Generatoren en verbrandingsmotoren

Het staat duidelijk in de reglementen van de bond en ook nog eens in onze eigen reglementen:

Het is verboden in het seizoen verbrandingsmotoren te gebruiken! Dus generatoren en motorzagen mogen in het seizoen niet gebruikt worden.

Iedereen die merkt dat deze regel wordt overtreden, wordt verzocht de overtreder hierop aan te spreken. Bestuursleden zijn niet altijd aanwezig om dit soort zaken te regelen, terwijl zij ook niet de hele tijd als politieagent willen optreden als zij op de tuin zijn.