Auto's op het terrein

Auto's op het terrein

Om overlast voor tuinders en schade aan de paden te vermijden, is het volgens de reglementen van de bond absoluut niet toegestaan met auto’s of ander gemotoriseerde voertuigen op het tuinpark te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur iemand ontheffing verlenen van dit verbod. Een glasauto mag wel zonder toestemming van het bestuur het terrein op. 

Het steeds vaker voor dat tuinders op ons complex ontheffing vragen aan het bestuur.

lees meer