Informatie

AW - Zaterdagen 2018 - de groepen A, B, C en D

Opschorting, afmelding en verzuim.

 

Informatie

  • Alle leden doen 21 uur algemeen werk per jaar, verdeeld over 7 zaterdagen.
  • Het Algemeen Werk is altijd op een zaterdag, van 9:00 tot en met 12:30, verzamelen en koffie vanaf 9:00, uitdelen gereedschap 9:15, vanaf 9:30 aan de slag. Er is een pauze van 10:45 tot en met 11:15.
  • Groene kaart iedere AW beurt meenemen!
  • Zorg voor passende kleding: b.v. regenjack, laarzen/stevige schoenen.
  • Afmelden voor Algemeen Werk (met vervangende datum!): vrijdag voor het Algemeen Werk vóór 21.00 via  algemeen.werk@tuinparkeigenhof.nl

 

 


AW - Zaterdagen 2018 - de groepen A, B, C en D

Rooster 2018

Hierbij treft u ‘t Algemeen Werk rooster 2018 aan.

De zaterdagen kunnen wisselend zijn i. v. b. m.   5e zaterdag.

A groep: 20 jan.  17 mrt.     21 april 16 juni   4 aug.      29sept.(5) 3 nov.

B groep: 3 febr.   17 mrt .     5 mei    30 juni(5) 18 aug.    6 okt.   17 nov.

C groep: 17 febr. 31mrt.(5)  19mei   7 juli          1 sept.   20 okt.     1 dec.

D groep: 3 mrt.      7april       2 juni   21 juli       15 sept.  20 okt.    15 dec.

 


Opschorting, afmelding en verzuim.

Opschorting
NB! Als het AW niet doorgaat, bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, wordt dat op de website gemeld op de pagina Nieuws. Het inhalen van deze beurt wordt in overleg geregeld.

Afmelding
Afmelden uiterlijk tot de vrijdag voorafgaand tot 21.00 via: algemeen.werk@tuinparkeigenhof.nl

Het is voor de tuincommissie prettig als u bij afmelding vermeldt wanneer u de beurt komt inhalen.

Als u wegblijft van het AW zonder bericht vooraf en er is geen sprake van overmacht, ontvangt u een boete van € 5,-. De tuincommissie moet op u kunnen rekenen voor de planning van het werk.

Verzuim
Een verzuimde AW beurt moet liefst zo snel mogelijk, maar zeker vóór uw eerstvolgende AW zaterdag worden ingehaald.
(Zit u bijv. in groep C, dan moet u dus (binnen 6 weken) inhalen tijdens de volgende beurten van groep D, A of B.)