Septic tanks en zakputten

Septic tanks en zakputten zijn verplicht als er een wc en een kraan op de tuin aanwezig zijn. Er is de afgelopen jaren een omvangrijk project uitgevoerd om deze zaken in orde te krijgen. Helaas heeft nog niet iedereen deze voorzieningen aangebracht. Er staan hier en daar nog kunststof tanks om ingegraven te worden en soms is er zelfs nog helemaal geen voorziening.

De mensen die nog steeds geen septic tank en zakputten hebben, is afgelopen jaar te kennen gegeven dat hun overnachtingsvergunning opgeschort is. Deze opschorting geldt ook voor het nieuwe seizoen, zolang men niet gemeld heeft dat de zaken in orde zijn.

Het is nog steeds mogelijk om de benodigde tanks bij de Inkoop te bestellen. In totaal zijn per tuin drie tanks nodig: één septic tank voor de wc, die verbonden moet worden met een overloopput, en apart een tank voor grijswater.

 


 

Vuilwaterafvoer op tekening

Bij de start van het project 'Vuilwaterafvoer' heeft iedere tuinder een brief gekregen met het verzoek de in de tuin aanwezige septic tanks en zakputten op tekening te zetten en in te leveren bij Waterbeheer.

Niet iedereen heeft dit gedaan, dus hierbij nogmaals het dringende verzoek op tekening aan te geven waar de putten zich bevinden ten opzichte van het huisje, of bij afwezigheid van een huisje, een ander referentiepunt.

Bij de heer B. Mica (tuin 70) kunt u een modelformulier voor de tekening krijgen.

 


 

Schoonmaakmiddelen

Niet alle schoonmaakmiddelen kunnen zomaar gebruikt worden in een septictank of zakput, voor een goede werking is het van belang de aanwezige micro-organismen gezond en actief te houden. Voor de septictank zijn speciale schoonmaakmiddelen te koop zoals Ecover wc reiniger, of biologisch afbreekbare shampoo. Ook bij de zakput dient u rekening te houden dat afval in uw tuin belandt en dus bioloisch afbreekbaar moet zijn. Naast Ecover producten raadt de Consumentenbond Klok allesreiniger aan met een rapportcijfer van 8,4. Deze allesreiniger bevat geen geur- en kleurstoffen en heeft het (redelijk strenge) Nordic Ecolabel.