Winterbewoning niet toegestaan

Winterbewoning kan op aanvraag en onder voorwaarden door de Bond van Volkstuinders worden toegestaan (zie regels op site van de Bond).

Leden van Eigen Hof hebben voor het winterseizoen 2018 - 2019 geen gebruik gemaakt van deze aanvraag.
Vorig jaar heeft Eigen Hof, bij wijze van experiment, tijdelijke en korte winterbewoning onder strikte voorwaarden toegestaan. Het doel daarvan was om meer toezicht te hebben in/op het park en zo inbraak e.d. tegen te gaan. Aan dit experiment hebben destijds 3 leden meegedaan.
Helaas heeft dit niet geleid tot het tegengaan van inbraken. Er is vorig winterseizoen 3 maal ingebroken, tewijl er bewoning was.

Het bestuur heeft daarom besloten om GEEN winterbewoning meer toe te staan. Uitzonderingen worden niet gemaakt. Overschrijding van deze regel kan een boete per geconstateerde overtreding van € 100,- tot gevolg hebben.