Septic tanks en zakputten zijn verplicht als er een wc en een kraan op de tuin aanwezig zijn. Er is de afgelopen jaren een omvangrijk project uitgevoerd om deze zaken in orde te krijgen. Helaas heeft nog niet iedereen deze voorzieningen aangebracht. Er staan hier en daar nog kunststof tanks om ingegraven te worden en soms is er zelfs nog helemaal geen voorziening.

De mensen die nog steeds geen septic tank en zakputten hebben, is afgelopen jaar te kennen gegeven dat hun overnachtingsvergunning opgeschort is. Deze opschorting geldt ook voor het nieuwe seizoen, zolang men niet gemeld heeft dat de zaken in orde zijn.

Het is nog steeds mogelijk om de benodigde tanks bij de Inkoop te bestellen. In totaal zijn per tuin drie tanks nodig: één septic tank voor de wc, die verbonden moet worden met een overloopput, en apart een tank voor grijswater.