Bouwen en toestemming

Voor de meeste dingen die u op uw tuin wilt bouwen is volgens de Bondsreglementen of volgens het Reglement van Eigen Hof  toestemming van het Bondsbestuur of van het Afdelingsbestuur nodig.

De meeste zaken die u moet weten staan in de Bondsbouwreglementen.

Er is een kleine aanvulling hierop, speciaal voor Eigen Hof. U kunt die vinden in het Huishoudelijk Reglement. 

Bouwvergunning

Zie ook de aanvullende bepaling in art.19 van het Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof .

Voor de meeste bouwsels op een tuin moet eerst een bouwvergunning worden aangevraagd. Dat geldt niet alleen voor een huisje, maar ook bijvoorbeeld voor een pergola. De bouwcommissie en het bestuur van Eigen Hof hebben voor u een formulier op A3 formaat, waarop u een bouwtekening en situatieschets moet maken. De tekening stopt u in de brievenbus van de bouwcommssie van Eigen Hof of mailt deze. Na goedkeuring van de bouwcommissie van Eigen Hof stuurt de Bouwcommissie de tekening naar de Bondsbouwcommissie. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hoort u dit van de bouwcommissie van Eigen Hof. U krijgt dan uw tekening terug tegen betaling van € 3,00 administratiekosten.

U mag niet met bouwen of aanleggen beginnen vóór goedkeuring is verleend!