Kapvergunningen

Kapvergunning aanvragen in september

 

Wij koesteren onze bomen op Eigen Hof maar soms moet er een om. Of gaat er een om tijdens stormachtig weer. Een tuinder mag niet zomaar een boom kappen of meer dan 20% snoeien. Daar zijn (wettelijke) regels voor. We zetten de regels voor bomenkap op particuliere tuinen op een rijtje.

 

De eigenaar van de tuin is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bomen en draagt ook zelf de eventuele kosten als een boom omvalt of moet worden gekapt.

Voor het kappen van een boom of struik waarvan de stam op een hoogte van 1.30 m een omtrek heeft van 31 centimeter of meer is een kapvergunning van de gemeente nodig. Deze vergunning is ook nodig als u meer dan 20% wilt snoeien of voor de eerste keer een boom wilt knotten.

Gezamenlijk aanvragen

Bij Eigen Hof vragen we alle kapvergunningen gezamenlijk in één keer aan. Dat gebeurt één keer per jaar op 1 oktober. Leden die een boom of grote struik willen kappen, kunnen dit schriftelijk indienen bij het bestuur. Doe dit in september. Geef aan om welke boom het precies gaat (tekening, omschrijving) en vertel waarom hij om moet.

Vervolgens komt de ‘bomenman’ van het stadsdeel in het najaar naar Eigen Hof om samen met TC en bestuur de aangevraagde bomen ter plekke te beoordelen. Het is doorgaans zo dat in januari de kapvergunningen worden verleend (of afgewezen). Het bestuur zal de tuinders informeren.

Het heeft geen zin een kapvergunning aan te vragen als de boom het uitzicht of lichtinval verstoort. Daar wordt geen kapvergunning voor verleend. Ook niet als u last heeft van vallende blaadjes of poepende vogels. Monumentale bomen krijgen ook geen kapvergunning.

Noodkap

Als een boom omwaait in de storm spreken we van noodkap. Hier is geen kapvergunning voor nodig maar de tuincommissie beoordeelt de situatie alvorens er mag worden gekapt of gezaagd.

Als ook de tuincommissie stelt dat hier sprake is van noodkap, dan kunt u de boom verwijderen.

Wie kapt de boom?

Als er sprake is van noodkap of er is een kapvergunning verleend, dan mag de boom worden gekapt. Als de boom in het algemeen groen staat, dan verzorgt de tuincommissie de kap. Op particuliere tuinen kunt u het zelf doen of láten doen. Op Eigen Hof hebben drie leden een opleiding gevolgd om deskundig met een motorzaag het klusje te klaren. Zij vragen een kleine uurvergoeding als het om particuliere tuinen gaat. U kunt zelf kiezen wie u wilt vragen. Deze drie leden zijn Peter (tuin 83), Xander (tuin 151) en Jeroen (tuin 122).

Bij hoge bomen waarbij klimwerk nodig is, heeft Jeroen de meeste ervaring. De bomenman van het stadsdeel kan bij te gevaarlijke bomen besluiten dat een extern bedrijf moet worden ingeschakeld voor de kap. Dit bedrijf moet in overleg met de tuincommissie worden benaderd. De kosten worden dan deels vergoed door Eigen Hof.

Herplant

Voor elke gekapte boom kent de gemeente Amsterdam de verplichting een nieuwe boom te planten. Is opnieuw planten op dezelfde locatie niet mogelijk of niet gewenst dan moet u ergens anders in de stad herplanten. Wanneer dit niet gaat, dan moet u de waarde in geld van de gekapte boom storten in het gemeentelijk herplantfonds. Dit fonds gebruikt de gemeente voor het aanplanten van nieuwe bomen. Bij uw toegekende vergunning leest u of u moet herplanten of geld moet storten.

 Het bestuur