Bondscursus reanimatie

BESTE LEDEN, 

Ook dit jaar organiseert de Bond van Volkstuinders voor de leden (tuinders) weer een reanimatiecursus.?Het is belangrijk om voldoende mensen op het tuinpark te hebben die kunnen reanimeren. Het is ook belangrijk om de cursus regelmatig te herhalen.  

-De cursus duurt ca. 2,5 uur en na deelname aan de cursus ontvangt u een diploma Reanimatie en AED. Dit diploma is 2 jaar geldig. De cursusdagen zijn:  

-Donderdag 9 april om 19.30 uur en dinsdag 14 april om 19.30 uur 

-Aanmelden kan door voor 15 maart a.s. een e-mail naar info@bondvanvolkstuinders.nl? te sturen onder vermelding van de naam, tuinnummer, geboortedatum en opgave datum reanimatiecursus.? Per tuinpark laten wij maximaal 3 aanmeldingen toe op de cursus (1 per tuin). Mochten er meer aanmeldingen binnen komen, dan hanteren wij een reservelijst en brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte als er toch nog een mogelijkheid is.  
Na aanmelding ontvangt u een factuur van € 25,00. Na betaling van deze factuur wordt u op de deelnemerslijst gezet.  

-De cursus vindt plaats in de kantine van tuinpark Buikslotermeer (Volendammerweg 305) en gaat door bij voldoende aanmeldingen. Mocht u op beide dagen kunnen geeft u dit dan aan bij opgave, maar ook welke datum de voorkeur heeft. In principe zullen wij u op de voorkeursdatum aanmelden. Anders nemen wij nog contact met u op.  

 

Met vriendelijke groet, 
Nancy van der Heide 
Medewerker secretariaat 
Bond van Volkstuinders