Algemeen Werk tijdens de Coronacrisis

Beste leden,

Per 1 juni zal het Algemeen Werk volgens het rooster van het begin van dit jaar (zie onderaan) weer beginnen. Om het veilig te houden, zal de uitvoer van het Algemeen Werk volgens onderstaande regels worden uitgevoerd. Wij vragen u onderstaande aandachtig te lezen zodat we veilig aan de slag kunnen en de opgelopen achterstand weer wat in kunnen halen en we de herkeuring van ons park voor het keurmerk Natuurliijk Tuinieren op 5 september met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Als u vrijgesteld bent van Algemeen Werk via het bestuur, geldt deze brief natuurlijk niet voor u.

Als u behoort tot een risicogroep en u om deze reden het voor u zelf niet veilig acht om deel te nemen, horen wij dat graag. We kunnen dan in overleg met u een vervangende taak afspreken die op een zondag of door de week alleen uitgevoerd kan worden.

Aangepaste werkwijze Algemeen Werk

 • Clubhuis blijft gesloten 
  1. Het clubhuis blijft gesloten. We starten dus niet met koffie en zullen de pauze niet gezamenlijk doorbrengen en u kunt dus ook geen gebruik maken van de algemene toiletten daar en in de werkplaats. Vriendelijk verzoek om zelf water en een eventuele versnapering mee te nemen en uw eigen toilet te gebruiken. Verzamelen op het plein voor het clubhuis: zie ook punt 3.
 • Reiniging van gereedschap voor uitgifte en na inname 
  1. De leden van de tuincommissie zorgen er voor dat het gereedschap gereinigd is voor uitgifte en weer schoongemaakt wordt na inname. De leden van de tuincommissie geven het gereedschap uit bij het materialenhuis, zodat er niet in het materialenhuis langs elkaar gelopen hoeft te worden. Als u dit fijn vindt, kunt u ook uw eigen gereedschap gebruiken. Let er bij de uitvoer van de werkzaamheden op, dat u niet per ongeluk het gereedschap van iemand anders pakt.
 • Twee starttijden per groep
 1. Om de taken te kunnen verdelen zonder dat we in een grote groep samen zijn, hebben we twee starttijden gepland per groep;

 • De leden wiens achternaam begint met A tot en met K:
  - Om 9:20 uur aanwezig zijn op het plein voor het clubhuis. De werkzaamheden worden dan verdeeld, zodat u om half 10 gereedschap kunt halen en kunt starten met de werkzaamheden.
  - Pauze van 10:45 tot 11:15
  - Om 12:30 uur gereedschap inleveren bij het materialenhuis.

De leden wiens achternaam begint met L tot en met Z:
- om 9:50 uur aanwezig zijn op het plein voor het clubhuis, zodat u om 10 uur gereedschap kunt halen en kunt starten met de uitvoer van de werkzaamheden.