Rioolheffing

Op de factuur die pas verstuurd is door de Bond staat een bedrag voor de rioolheffing, dit is niet juist, dit is voor de waterzuivering.