ING Rekeningnummer

Graag niet meer de ING-rekeningnummers gebruiken, deze worden opgeheven, het juiste rekeningnummer van de inkoop is NL44RABO0311091164.