Reglementen, bouwvoorschriften etc

Statuten en reglementen

Begripsbepalingen, statuten, algemeen reglement, afdelingsregelement en tuinreglement Pdf

Bemiddelings en tuchtreglement versie 2010 Pdf

Reglement alcohol en de tuinvereniging januari 2017 Pdf

Tuinregistratieformulier (ongewijzigd)        Pdf


Bouwvoorschriften

Bouwreglement vanaf 14 mei 2009 Pdf

Tuintaxatieformulier tot 1 april 2017 Pdf

Richtprijzen taxatie 2016 Pdf

Tuinplanten taxatieformulier        Pdf

Huishoudelijk Reglement Eigen Hof

Het Huishoudelijk Reglement (vroeger het 'rode boekje') is een aanvulling op bovenstaande Bondsreglementen. 

Als u iets wilt weten over een onderwerp, kijkt u dan eerst eens in de Bondsreglementen. Als u het daarin niet kunt vinden, dan vindt u het misschien in het ons Huishoudelijk Reglement (2014). Pdf