Reglementen, bouwvoorschriften etc

Statuten en reglementen

De reglementen en formulieren van zowel Eigen Hof als de Bond van Volkstuinders zijn te vinden zijn te vinden onder het menu Archief/downloads rechtsbovenin.

Het Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof (vroeger het 'rode boekje') is daarbij een aanvulling op bovenstaande Bondsreglementen.