Reglementen, bouwvoorschriften etc

Statuten en reglementen

De reglementen en formulieren van zowel Eigen Hof als de Bond van Volkstuinders zijn te vinden zijn te vinden onder het menu Archief/downloads rechtsbovenin.

Het Huishoudelijk Reglement van Eigen Hof (vroeger het 'rode boekje') is daarbij een aanvulling op bovenstaande Bondsreglementen. 

Als u iets wilt weten over een onderwerp, kijkt u dan eerst eens in de Bondsreglementen. Als u het daarin niet kunt vinden, dan vindt u het misschien in het ons Huishoudelijk Reglement (2014)