Bestuursmededelingen

Algemene Ledenvergadering najaar 2021

We zijn alweer druk bezig de najaars ALV voor te bereiden. We hopen dat we het dit keer weer in het clubhuis mogen organiseren. Als dat mogelijk is zal de vergadering worden gehouden op zaterdag 11 december 2021  aanvang 15.00.

lees meer

Nieuwe stalling voor bromscooters

Afgelopen januari is er een nieuwe stallingsruimte voor scooters en brommers gerealiseerd naast de Galerie/Inkoop.

Dit naar aanleiding van de herinrichting van het entreegebied van ons park.

Voortaan kunnen de bromscooters, net als de fietsen óók achter slot gestald worden in de stalling naast/achter de Galerie/Inkoop, wel zo prettig en ook nog goed voor het park en de uitstraling daarvan naar buiten toe!

lees meer

Protocol hek

Het beleid van alle volkstuinparken van de bond, en dus ook Eigen Hof, is dat:
- het hek in het seizoen open is bij zonsopgang en dicht bij zonsondergang.
- het hek dicht is buiten het seizoen

Onbekenden die naar binnen willen en geen sleutel hebben kun je vragen of zij lid zijn, welk tuinnummer ze hebben en bij wie ze moeten zijn. Bij twijfel géén toegang verlenen, maar deze personen buiten hek laten.

lees meer

Adres, telefoon, e-mail

Adres, telefoon, e-mail

Om u als lid te kunnen bereiken, is het natuurlijk noodzakelijk dat we de juiste gegevens hebben in onze ledenadministratie.

Bent u de laatste vijf jaar verhuisd? Heeft u geen vaste telefoonlijn meer maar een 06 nummer?

lees meer

Bestrijding Japanse Duizendknoop nu ook gemeentebeleid

De gemeente Amsterdam is in 2018 net als Eigen Hof al eerder, begonnen met het actief bestrijden van deze plant. Via de volgende link is daarover dan ook veel informatie te vinden, inclusief de verschillende groeistadia van de plant, die ons hierbij kan helpen: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/

Zie voor meer informatie over zgn.

lees meer

Voorkom legionella

Als water lang stilstaat dan blijft het niet fris en gezond. Daarom is het ook van belang om de kraan even te laten doorlopen als die een tijd (langer dan een week) niet is gebruikt.  Dat kennen we ook op de tuin, want het water gaat dan stinken en kan wat lauw zijn. 

Als stilstaaand water echter warmer wordt dan 20 graden dan gaat de Legionella-bacterie die zich van nature in het water bevindt een rol spelen.

lees meer

Tuinnummers in het zicht svp

Om bereikbaarheid voor hulpdiensten als brandweer en zorg optimaal te maken is het belangrijk dat alle tuinen goed zichtbaar van nummering zijn voorzien. Daarom voortaan de volgende criteria voor de nummers bij uw tuin:
+ helder en herkenbaar
+ links of rechts direct naast de tuiningang of duidelijk te zien op het tuinhek.
+ het nummer hangt op een vaste plek.

lees meer

Auto's op het terrein

Om overlast voor tuinders en schade aan de paden te vermijden, is het volgens de reglementen van de bond absoluut niet toegestaan met auto’s of ander gemotoriseerde voertuigen op het tuinpark te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur iemand ontheffing verlenen van dit verbod. Een glasauto mag wel zonder toestemming van het bestuur het terrein op.

lees meer

Geef dieven geen kans

Beste Leden,

Vorig jaar is in een aantal tuinhuisjes ingebroken.
Dieven slaan een ruit in en nemen alles wat ook maar van enige waarde is mee.
'Waardevol' is ook gereedschap, beeldjes, de kruimeldief en zelfs zaklantaarns.

lees meer

Onderhoud tuin

Het valt de tuincommissie en het bestuur op dat niet iedereen zich houdt aan het huishoudelijk reglement wat betreft het aanzien en onderhoud van de tuin. Volgens artikel 6 van het bondsreglement is verplicht het lid zich de hem/haar ter beschikking gestelde volkstuin, bouwsels en beplantingen te onderhouden en in goede staat te houden.

De leden hebben daarbij de volgende regels in acht te nemen:

lees meer

Kapvergunningen

Kapvergunning aanvragen in september

 

Wij koesteren onze bomen op Eigen Hof maar soms moet er een om. Of gaat er een om tijdens stormachtig weer. Een tuinder mag niet zomaar een boom kappen of meer dan 20% snoeien.

lees meer

Nieuw Bouwreglement van kracht

Per 8 december 2018 is er ook voor Eigen Hof een nieuw bouwreglement van kracht geworden.

Op de website van de Bond is dat Hier te vinden.

lees meer