Jaarvergadering Bond

Op de dag van onze ALV viel de Vroepop op de deurmat met daarin het financïele jaarverslag van de Bond. Hierdoor konder er geen vragen worden gesteld tijdens de ALV. Vragen over het financïele jaarverslag van de Bond kunnen bij het afdelingsbestuur worden ingediend tot 28 mei.