Mededelingen van het bestuur

Rioolheffing

Op de factuur die pas verstuurd is door de Bond staat een bedrag voor de rioolheffing, dit is niet juist, dit is voor de waterzuivering.

lees meer

ING Rekeningnummer

Graag niet meer de ING-rekeningnummers gebruiken, deze worden opgeheven, het juiste rekeningnummer van de inkoop is NL44RABO0311091164.

lees meer

AED

In het halletje van de werkplaats, waar alle leden een toegangssleutel van hebben, hangt een AED in een kastje meteen bij binnenkomst rechts om de hoek. De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

lees meer

Jaarvergadering Bond

Op de dag van onze ALV viel de Vroepop op de deurmat met daarin het financïele jaarverslag van de Bond. Hierdoor konder er geen vragen worden gesteld tijdens de ALV. Vragen over het financïele jaarverslag van de Bond kunnen bij het afdelingsbestuur worden ingediend tot 28 mei.

lees meer

Afsluiting waterleiding - update

Per 1 februari is het water weer aangesloten, voorlopig wordt er nauwelijks tot geen vorst verwacht. Tijdens het algemeen werk kan er dus weer gebruik worden gemaakt van water in het clubgebouw.

Per 15 januari is de hoofdwaterleiding afgesloten ivm de verwachte aankomende vorstperiode.

lees meer

Onderhoud tuin

Het valt de tuincommissie en het bestuur op dat niet iedereen zich houdt aan het huishoudelijk reglement wat betreft het aanzien en onderhoud van de tuin. Volgens artikel 6 van het bondsreglement is verplicht het lid zich de hem/haar ter beschikking gestelde volkstuin, bouwsels en beplantingen te onderhouden en in goede staat te houden.

De leden hebben daarbij de volgende regels in acht te nemen:

lees meer

Protocol hek

Onbekenden die naar binnen willen en geen sleutel hebben vragen of zij lid zijn en naar tuinnummer, zo niet, géén toegang verlenen, maar buiten hek laten.

lees meer

Bus 195

De bus heeft sinds december 2016 weer een halte voor de entree van Eigen Hof, het nummer van de lijn is geen 145 meer, maar 195 en rijd tussen Schiphol en station Lelylaan. Actuele vertrektijden kunt u vinden op de website van Connexxion.

lees meer

Tuinnummers in het zicht svp

Om bereikbaarheid voor hulpdiensten als brandweer en zorg optimaal te maken is het belangrijk dat alle tuinen goed zichtbaar van nummering zijn voorzien. Daarom voortaan de volgende criteria voor de nummers bij uw tuin:
+ helder en herkenbaar
+ links of rechts direct naast de tuiningang of duidelijk te zien op het tuinhek.
+ het nummer hangt op een vaste plek.

lees meer

Auto's op het terrein

Om overlast voor tuinders en schade aan de paden te vermijden, is het volgens de reglementen van de bond absoluut niet toegestaan met auto’s of ander gemotoriseerde voertuigen op het tuinpark te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur iemand ontheffing verlenen van dit verbod. Een glasauto mag wel zonder toestemming van het bestuur het terrein op.

lees meer