Werving bestuursleden en ondersteuners

Geacht lid van Eigen Hof,

Zoals eerder gezegd- en vermeld is, zal binnenkort een verandering in het bestuur van Eigen Hof plaatsvinden. Twee van de vijf bestuursleden zijn aftredend en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Dit heeft als gevolg dat we nieuwe bestuursleden nodig hebben.

Nogmaals een oproep voor bestuur

We hebben een penningmeester nodig en het een 2e secretaris.

Het bestuur heeft ook nagedacht over extra ondersteuning en is uitgekomen op de functie van Bestuur Ondersteuner (BO).

Een BO-er kan voor een bepaalde periode een deeltaak (op projectbasis) op zich nemen. Dat spreken we van tevoren af.

Waar wij een BO-er voor kunnen gebruiken:

-       Financiën: invoeren, verwerken van gegevens

-       Administratie: verwerken van gegevens in administratief systeem van de Bond van Volkstuinders

-       Website beheer: plaatsen en verwijderen op de website van informatie

-       Algemene ondersteuning: uitzoekklussen zoals opvragen informatie, offertes, ontvangen leveranciers etc.

-       Bestuur zittingen: voorbereiden van zittingen en helpen met verwerking van gegevens.

Deze werkzaamheden doe je samen met- en onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.

Heb je belangstelling, mail naar bestuur@tuinparkeigenhof.nl of spreek een van de bestuursleden aan op de tuin.